نظام اسلامی و مسئله سرمایه اجتماعی
تعداد اخبار:۱۰

نظام اسلامی و مسئله سرمایه اجتماعی

ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد؛ شاید این فرمایش امام خمینی (ره) را بتوان مشخص‌ترین مفهوم مشارکت در جمهوری اسلامی ایران دانست که بر مشارکت به‌مثابه یک مسئولیت اجتماعی تأکید دارد. باگذشت زمان احساس می‌شود که جامعه یا براساس شرایط حاضر یا به‌واسطه عدم همراهی ساختاری از این مسئولیت خود فاصله گرفته و برداشت از موضوع مشارکت را به شرکت در انتخابات تقلیل داده است درحالی‌که مشارکت سیاسی یکی از شاخه‌های مشارکت است.
مصنوعی سازی امر مشارکت آن را از مسیر خود منحرف می‌کند

مصنوعی سازی امر مشارکت آن را از مسیر خود منحرف می‌کند

نظام سیاسی از کنشگری و روایت سازی اجتماعی خوشش نمی‌آید؛ وقتی به‌عنوان حاکمیت، خاستگاه مشارکت‌های اجتماعی در جامعه را می‌بندیم مجبور به ایجاد شوک‌هایی هستیم که به‌وسیله چاشنی‌هایی چون هیجان‌زدگی، تبلیغات و وعده برای توده‌ها همراه است.
ساحت مشارکت اجتماعی در جامعه تقلیل یافته است

ساحت مشارکت اجتماعی در جامعه تقلیل یافته است

در کشور ما به‌قدری دولت بزرگ‌شده که دیگر برای هر امری، ملتمسانه به‌دستان دولتمردان نگاه می‌کنیم و اصلاً مشارکت، مطالبه گری و حتی دخالت در امور توسط مردم معنای خود را ازدست‌داده؛ درحالی‌که پیشرفت هر جامعه ارتباط مستقیمی با پیشرفت تشکل‌های مردمی آن دارد.
حرکت المحرومین، الگوی جامع مشارکت اجتماعی

حرکت المحرومین، الگوی جامع مشارکت اجتماعی

تنها مسیر عبور از ساختار متشتت سیاسی و مذهبی و چندپارگی لبنان که ۱۸ مذهب را در مساحت کوچک خود جای‌داده، وحدت میان ادیان و اقوام بود. در زمان اشغال لبنان ساختار به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که هر قوم برای خود مذهبی داشته و هر مذهب نیز برای خود ساختار سیاسی و نظامی به وجود آورده بود.
پاداش مناسب در مقابل مشارکت مردم چیست؟

پاداش مناسب در مقابل مشارکت مردم چیست؟

یک پاسخ دارم «کیفیت حکومت». کیفیت حکومت چیست؟ بی‌طرفی حکومت در مقابل همه شهروندان است. این بی‌طرفی یک کلمه است، اما معانی بسیار بلند و پیچیده‌ای دارد. بی‌طرفی یعنی حکومت هوادار منافع خاص نباشد، همه شهروندان در برابر قانون برابر باشند.
گرامین بانک، طرحی برای الگودهی به جریان مسئولیت اجتماعی

گرامین بانک، طرحی برای الگودهی به جریان مسئولیت اجتماعی

گرامین بانک از جهات مختلف الگویی موفق در تأمین مالی جمعی فقراست. الگویی بر پایه مشارکت حداکثری و مسئولیت اجتماعی که جانشینی مناسب به‌جای اسناد ضمانتی رایج است و انتقال نقدینگی برای توانمندسازی فقرا را تسهیل کرده و مانع از اصطلاحاً صدقه‌خور شدن آنان و یا گرفتاری در دامان ربادهندگان محلی می‌شود.
انحصارگرایی، عامل ریزش سرمایه اجتماعی در امر توسعه پایدار است

انحصارگرایی، عامل ریزش سرمایه اجتماعی در امر توسعه پایدار است

حس بی‌عدالتی از گذشته وجودداشته که این حس با سیاست‌گذاری‌های اشتباه مدیران به‌صورت مکرر در حال تقویت است. وقتی جامعه، انحصار گلوگاه‌های اقتصادی را در اختیار برخی اشخاص تصور می‌کنند، خود را بخشی از ساختار حاکمیت ندانسته و حجابی میان خود و ساختار ایجاد می‌کند.
تبارشناسی«مفهوم مشارکت» در تجربه چهل ساله انقلاب اسلامی

تبارشناسی«مفهوم مشارکت» در تجربه چهل ساله انقلاب اسلامی

آنچه بعد از جنگ بر سر مفهوم مشارکت آمد را شاید بتوان در کلیدواژه «تقلیل» بیان کرد. نهادهای مردمی جای خود را به اداره‌ها دادند، فضای کارمندی و ساعت کاری زدن آرام‌آرام جای فضای کار جهادی را گرفت و عموم مردم جای خود را در عرصه تصدی به ساختارها داده و معدود مردم باقی‌مانده، در حکم کارمند شناخته شدند.

با تقلیل «مفهوم مشارکت» به «انتخابات»، دچار نوعی فروکاست شده‌ایم

مشکل جدی کشور درزمینه مشارکت اجتماعی، فقدان ساخت‌یابی و هنجارمندی است. درواقع از ارائه الگوهای بنیادین و تئوریزه شده که کنش اجتماعی در آن جریان یابند، ناتوان بوده‌ایم. این ناتوانی و فقدان الگومندی و هنجارمندی، منجر به ایجاد کج‌روی‌هایی شده که در پی آن رنگ‌وبوی امنیتی به مسئله مشارکت اجتماعی داده است.

بن مایه مشارکت، سرمایه اجتماعی و اعتماد است

بن مایه مشارکت، سرمایه اجتماعی و اعتماد است. اعتماد نیز مبتنی بر همدلی و همفکری است. هر زمان که ساخت بروکراتیک، رئیس مرئوسی و کارمندی حکم فرما شد، مشکلات و عدم مشارکت به وجود آمد. اما هر زمان که مردمی وارد شدند و سلسله مراتب نبود، انگیزه مشارکت به وجود آمد.