جنبش های اجتماعی و افکار عمومی
تعداد اخبار:۷

جنبش های اجتماعی و افکار عمومی

وضعیت حکمرانی دولت‌ها امروزه در نسبت گذشته شاهد تغییرات چشمگیری بوده است، از مهم‌ترین این تغییرات، تحول در منبع مشروعیت آن‌هاست. برای نمونه در دولت‌های کودتا، مشروعیت اصلاً محل بحث نبوده و مردم به‌زور سرنیزه مجبور به اطاعت هستند، در دولت‌های پادشاهی و خاندانی نیز مشروعیت شخص رئیس، از انتصاب به یک خاندان خاص می‌آید، اما در دولت‌های دموکراتیک، مقوله رأی‌گیری، مردم‌سالاری و ... صرفاً اشاره به انتخاب یک مدیر ندارد، بلکه مردم مشروعیت را به آن حاکمیت و به شخص خاصی عطا می‌کنند.
کنش‌میدانی، نمایشگر تعهد، وحدت و ارزشمندی

کنش‌میدانی، نمایشگر تعهد، وحدت و ارزشمندی

بیشترین ظرفیت یک اغتشاش‌وشورش در اجتماعات و راهپیمایی‌ها قرار دارد، این حرکت‌ها بر لبه صلح و جنگ راه می‌روند. اگر جنبشی بتواند چهار مؤلفه تعهد، وحدت، ارزشمندی و جمعیت را در یک کنش میدانی به نحو تام و تمام به خدمت بگیرد، قطعاً می‌تواند بر اراده حاکمیت اثر گذارد.
رسانه و اصول عملیات جنبشی

رسانه و اصول عملیات جنبشی

مردم در رسانه‌های جدید به کنشگر فعال رسانه مبدل شده‌اند که هر فرد همچون یک رسانه در حجمی کوچک فعالیت می‌کند، پسندیدن، گزارش هرزنامه، دنبال‌کردن، پیام و ده‌ها ابزار دیگر وسیله‌هایی هستند که از طریق آن مردم نظر خود را ابزار می‌کنند. همه این مسائل، برای جنبش‌ها حاوی این پیام است که بهترین بستر یارگیری و اعمال اراده بر افکار و قدرت‌ها، فضای مجازی و رسانه است.
گفتمان تفسیری جنبش چگونه شکل می‌گیرد؟

گفتمان تفسیری جنبش چگونه شکل می‌گیرد؟

گفتمان ها گاهی در اطراف خود میدان های گفتمانی جدیدی را ایجاد می کنند. برای نمونه در سطح کلان و گسترده، گفتمان های تاریخی جهانی مانند روشنگری، اسلام گرایی، لیبرالیسم قرن نوزدهم و نئولیبرالیسم قرن بیست و یکم، لایه های پیچیده و پویایی های درونی خود را دارند.
گرافیتی، هنر اعتراضی یا اعتراض هنری

گرافیتی، هنر اعتراضی یا اعتراض هنری

مهم‌ترین علت پیدایش گرافیتی، شیوه‌ای برای بیان اعتراض است. اعتراضی حاوی مضامین اجتماعی و سیاسی که از این منظر نمی‌توان گرافیتی را صرفاً به‌عنوان امری هنری دانست بلکه گرافیتی‌ها برای انتقال دامنه گسترده‌ای از پیام‌ها از موضوعات اجتماعی و فرهنگی گرفته تا مضامین سیاسی، چون ضد نژادپرستی، ضد سرمایه‌داری، ضد کمونیستی و یا حتی به سود آنان است.
جنبش گل‌ها، رنگ‌ها و شکل‌ها

جنبش گل‌ها، رنگ‌ها و شکل‌ها

امروزه هیچ انقلاب، جنبش و حرکتی بدون نماد‌ها شکل نمی‌گیرد. نماد‌ها می‌توانند به جنبش‌ها شخصیت دهند، عامل جداسازی آن‌ها از یکدیگر و عامل شناخت اعضای یک جنبش نسبت به هم باشند، از همین رو مطالعات نماد در اعتراض‌ها اهمیت فراوانی دارد. یکی از انقلاب‌های بسیار پرکار در زمینه نماد، انقلاب‌های فاشیستی است.
شعر ابزار مردمی تحول

شعر ابزار مردمی تحول

ظهور اولین شعر اعتراضی در فضای تولید اشعار اجتماعی را باید به قطعات ساخته‌شده توسط عارف قزوینی در جریان انقلاب مشروطه منتسب دانست. قطعاتی، چون «از خون جوانان وطن، لاله دمیده»، جزء اولین آثاری است که برای اولین بار شعر و موسیقی آن‌ها در واکنش به یک واقعه اجتماعی یا سیاسی نگاشته شده بودند.
چرا حکومت‌ها به ندای جنبش‌های اجتماعی گوش می‌دهند؟

چرا حکومت‌ها به ندای جنبش‌های اجتماعی گوش می‌دهند؟

مسئله اهمیت روزافزون مفهومی به نام افکار عمومی است؛ برای حاکمیت بسیار مهم است که مردم در خصوص او چگونه می‌اندیشند و تصمیمات وی را چگونه ارزیابی می‌کنند، چراکه اگر افکارعمومی برضد برنامه‌ای که حاکمیت در اجرای آن مصمم است، شکل‌گرفت، تکرار چنین اتفاقی می‌تواند مردم را نسبت به اصل حاکمیت و نه شخص مدیر بدبین کند.