زن در عرصه اجتماع
تعداد اخبار:۱۳

زن در عرصه اجتماع

هر صفحه از تاریخ که ورق می‌خورد، نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف مشهود و مبرهن است هرچند که با فرازوفرودهایی همراه بوده باشد. عصر مدرنیته نیز از این موضوع مستثنا نیست و شاهدیم که کشورها مبتنی بر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی خود جایگاه زنان را در کشور خود مشخص کرده‌اند اما اینکه چه تعریفی از «جایگاه» داشته باشیم مهم است و درصورتی‌که جایگاه اجتماعی را انتخاب کنیم، باید دید که از چه زاویه‌ای به اهمیت این موضوع تحلیل کنیم. برای مثال دیدگاه‌های فمینیستی را درباره زنان مطرح می‌کنند و برخی از آن‌ها تنها زنان شاغل را دارای جایگاه اجتماعی می‌دانند که با بهره‌برداری از این نگاه اقتصادی، مسائل زنان در موضعات حقوق و دستمزد، نظام بیمه و استثمار مدرنی که از زن به دلیل حضور در عرصه اقتصادی سوءاستفاده می‌کند. درواقع بر اساس این نوع دیدگاه‌ها ورود زنان به اجتماع حق و آورده چندانی برای آنها ندارد. اساساً زن گزینش گر و انتخاب‌گر است که چگونه به عرصه جامعه ورود کند و یا از جبرهای موجود اعم از معیشتی، دیده شدن و... وارد عرصه اشتغال می‌شود؟ البته در نوع دیگر شاهد هستیم که با تقلیل مفاهیم «آزادی و برابری» به شعارهای سیاسی، استثماری ذهنی برای زنان شکل داده‌اند که با روش‌های ارائه‌شده این طیف افراد «عملی نخواهد شد» و در لایه شو رسانه‌ای و بهره‌برداری سیاسی از زنان مانده است! در حقیقت با مسئله فریب زنان با تبدیل‌شدن مفاهیم حقیقی به شعارهای سیاسی روبه‌رو هستیم. درواقع شاهد هستیم که تعریف دقیقی برای «جایگاه اجتماعی زنان» ارائه نشده است. این نقص و نگاه بهره‌بردارانِ از فعالیت اجتماعی زنان «اشتغال، پُست وزارت، ورود به ورزشگاه و...» موجب شده است که زنان دچار آسیب‌های گسترده‌ای شوند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی لازم است که حاکمیت نسبت خود با جایگاه زنان را مشخص کند تا اینکه این فضا به‌صورت رهاشده خود انتخاب مسیر کند.
سهمی برای پد‌ران و مادران!

سهمی برای پد‌ران و مادران!

با توجه به اینکه قوی‌تر کرد‌ن روابط خانواده به‌راحتی با وضع یک قانون یا یک برنامه صورت نمی‌گیرد پس باید از ضعیف شد‌ن پیوند‌های خانواد‌گی جلوگیری کرد و این امر با د‌ر نظر گرفتن مرکزیت خانواد‌ه د‌ر وضع برنامه‌های سیاستی مقد‌ور خواهد بود تا این برنامه‌ها حد‌اقل د‌ر اثر پیامد‌های ناخواسته یا خواسته‌ی خود به تضعیف پیوند‌های خانواد‌ه منجر نشوند.
آموزش تک‌جنسیتی؛ راه‌حل یا معضل؟

آموزش تک‌جنسیتی؛ راه‌حل یا معضل؟

مدارس آمریکا از طریق چند پیکربندی آموزشی تحت عنوان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خدمات ارائه می‌کنند. مربیان صرف‌نظر از سطح نمرات مدارس در تلاش برای بهبود عملکرد تحصیلی و آماده‌سازی بهتر دانش‌آموز برای دانشگاه و مشاغل در حال تحقیق بر راهبردهایی به‌منظور تأمین نیازهای دانش‌آموزان امروزی هستند. یکی از راهبردها پیاده‌سازی مدارس تک‌جنسیتی است.
زن علیه زنانگی!

زن علیه زنانگی!

در یک طرح تحقیقاتی درباره‌ی آثار و پیامدهای اجتماعی فمینیسم، نتایج تکان دهنده‌ای به دست آمد. نابودی معیارهای اخلاقی، نفوذ بیش از اندازه‌ی بی‌بندوباری و همجنس بازی در بین زنان، نادیده گرفتن آموزه‌های مذهبی و دینی، تضعیف شدید خانه و خانواده و فروپاشی اجتماعی فقط قسمتی از این گزارش بود.
زنان قربانی برنامه‌های توسعه شدند!

زنان قربانی برنامه‌های توسعه شدند!

برنامه‌های توسعه که اجرا شد، نشان داد که اگر به مسئله زنان توجه ویژه نشود، زنان قربانیان توسعه می‌شوند؛ یعنی اگر ما به مسئله جنسیت توجه نکنیم، زنان به دلیل اینکه امکان برخورداری مساوی و برابری با مردان ندارند؛ به دلیل تفاوت فیزیکی‌شان و نقش باروری‌شان و اینکه زنان در طول تاریخ همیشه جنس دوم بوده‌اند و مردان چه در داخل خانه‌ها، چه در داخل اجتماع، همیشه یک نقش مسلط داشته‌اند بر زنان؛ و نظام حقوقی، نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حاکم هم این رابطه را مرتب تأیید کرده و بازتولید می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران تکلیف خودش را با زنان روشن نکرده است

جمهوری اسلامی ایران تکلیف خودش را با زنان روشن نکرده است

جمهوری اسلامی ایران تکلیف خودش را با زنان روشن نکرده یعنی این‌که یک مانیفست، سند یا منشوری که نشان دهد جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد چه‌کاری کند و دیدگاهش نسبت به زنان چیست، وجود ندارد. همچنین مشخص نیست جمهوری اسلامی چه نگاه و رویکردی درباره زنان و رسالت آنان دارد.
مسئولیت اجتماعی زنان به معنای تحمیل مردانگی نیست

مسئولیت اجتماعی زنان به معنای تحمیل مردانگی نیست

اگر مشارکت زن‌ها د‌ر سطح خُرد، کلان و رهبری را می‌خواهیم باید مشروط به نوع حضور آن‌ها د‌ر جهت بروز توانمند‌ی‌هایشان از بُعد زنانه باشد. یعنی نباید به د‌نبال مردانگی باشند، زیرا این کار نه امتیازی برای خانم‌هاست و نه مزیتی برای فعالیت آن‌ها محسوب می‌شود.
خروج زنان از فردیت

خروج زنان از فردیت

دهه پنجاه یا حتی بیش از آن زنان به اگاهی سیاسی دست پیدا کرده‌بودند؛ بنابراین می‌خواستد آن ساختار‌های متسلبی که آن‌ها را فرودست می‌پندارد را کنار بگذارند و ظرفیت‌های خودشان را به منصه ظهور برسانند، پس از فضایی که پیش از انقلاب با رهنمودهای امام خمینی(ره) و درجریان پیروزی انقلاب ایجاد شده بود استفاده کردند.
زن، کاراکتری با ارزش افزوده مضاعف

زن، کاراکتری با ارزش افزوده مضاعف

پهنه اعتراضات مردمی و شورش‌های خیابانی به تازگی و به مرور شاهد بازیگری با عِده پایین، ولی عُده زیاد است. حضور این بازیگر، یعنی زن در این اعتراضات باعث شده تا مقوله اغتشاش و مقابله با آن وارد فاز جدیدی از پیچیدگی شود. اما دلیل استفاده مکرر از این ابزار چیست؟
زنان و فعالیت اقتصادی

زنان و فعالیت اقتصادی

با ارائه تعاریفی از زن و اقتصاد در بیانات مقام معظم رهبری در این مقاله سعی شد رویکردی جدید از فعالیت اقتصادی زنان بیان شود که گرچه بنابر تعاریف جهانی و مرسوم به طور مستقیم موجب درآمدزایی نشود اما می‌توان از آن به عنوان پایه فعالیت‌ها و فرهنگ اقتصادی در یک جامعه اسلامی یاد کرد.
از پستوی خانه تا کوران انقلاب

از پستوی خانه تا کوران انقلاب

به‌تازگی کتاب «تکوین هویت زن مسلمان در‌گذار انقلابی» منتشر شده است. در این کتاب متون برخی نشریات مهم حوزوی که در دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی منتشر شده‌اند، تحلیل شده و از دل آنها سیر تکوین زن مسلمان از پستوی خانه تا راهیابی به کوران منازعات سیاسی در قالب روایت‌هایی چهارگانه استخراج شده است.
پیشروی چرخه‌ سقوط جنسیتی د‌ر ایران!

پیشروی چرخه‌ سقوط جنسیتی د‌ر ایران!

یکی از پرسروصد‌اترین کلید‌واژه‌های ناقص که د‌ر چند سال اخیر بد‌ل به موضوعی برای بحث و مناقشه و حتی نقل مناظره‌های انتخاباتی شد‌ه‌است برساخته‌ای به نام «تفکیک جنسیتی» است؛ برساخته‌ای با بار ارزشی منفی که مقابله با آن طبق همان هد‌ف بهره‌کشی هرچه بیشتر از زنان و نیز تحقق پازل رواج ولنگاری اجتماعی د‌ر ایران ارزیابی می‌شود.
تأملاتی در الگوی کنش گری زنان

تأملاتی در الگوی کنش گری زنان

تحولات در الگو‌های عمل زنان را می‌توان در سه سطح خانوادگی، فردی و اجتماعی به بحث گذاشت. در ساحت أمر فردی یک نکته فراجنسیتی رخ داده است که به نظر مختص به بانوان نبوده بلکه شمول آن دامن گیر آقایان نیز شده است و آن نکته برخورد گزینشی با باور‌ها و اعمال دینی است. در حقیقت دین داری ما در اثر برخورد و آشنایی با دیگر الگو‌های زیست عمدتا غربی، دچار حدودی از ناخالصی و انعطاف پذیری شده است.
دخترانگی تقلیل یافته و مغفول مانده!

دخترانگی تقلیل یافته و مغفول مانده!

ضعیف نشان دادن این احساسات اعتماد به نفس دختران را نشانه می‌رود. تقلیل آن به نشانه‌های صورتی بودن، موجب نادیده گرفته‌شدن تفاوت‌های فردی آنان می‌شود. انکار این احساسات نیز حقوق طبیعی و هویت آنان را زیر سوال می‌برد؛ بنابراین باید توجه داشت که در مسئله تعریف هویت، احساسات دختران را نه به عنوان نشانه ضعف بلکه به عنوان ویژگی و توانمندی مثبت برای ظهور و پیش برد فعالیت‌های اجتماعی، فردی و خانوادگی نشان داد.