مدل کنش اقتصادی دولت و مردم
تعداد اخبار:۶

مدل کنش اقتصادی دولت و مردم

امروزه با دو نظام اقتصادی شرق و غرب روبه‌رو هستیم و البته به نظر می‌رسد نظام شرقی دچار اضمحلال شده و در غالب رویکردهای انتقادی ذیل نظام اقتصادی غرب بازآرایی شده‌است. اما در این بین اقتصاد اسلامی اگر بخواهد مدعی نظام اقتصادی خاص خود باشد باید مسائل زیادی را حل و فصل کند. گفته می‌شود هدف غایی در مطالعات اقتصادی، نظریه‌پردازی برای تبیین رفتارهای اقتصادی است که بدان وسیله بتوان برای تنظیم امور اقتصادی الگوسازی و سیاست‌گذاری کرد. پس نظام اقتصادی اسلامی هم ملزم است باید و نبایدهایی برای تبیین رفتارهای ارتباطی مردم و دولت در حوزه‌ی اقتصاد ارائه کند.
نظام اقتصادی ایران ترمز مکتب و علم اقتصاد اسلامی را کشیده‌است!

نظام اقتصادی ایران ترمز مکتب و علم اقتصاد اسلامی را کشیده‌است!

سه حوزه معرفتی مهم داریم؛ مکتب، نظام و علم. ما در حوزه نظام گیر می‌کنیم. وقتی نظام گیر می‌کند علم هم جلو نمی‌رود. نظام‌سازی را جامعه و حاکمیت باید ایجاد کند. آنجایی که حاکمیت باید بیاید و مردم را به‌عنوان بازو سازماندهی و اصول مکتب را محقق کند، اتفاق نمی‌افتد. مشکل اصلی سازماندهی و دولت و حاکمیت است؛ حاکمیتی که ۹۰ درصد و ۸۰ درصد آن دولت و قوه مجریه است.
در عصر دانایی، قدرت ملی بر پاشنه رابطه دولت با مردم خواهد چرخید

در عصر دانایی، قدرت ملی بر پاشنه رابطه دولت با مردم خواهد چرخید

ما هنوز علوم را به‌طورکلی و اقتصاد را به‌طور خاص منهای روش‌شناسی، منهای تاریخ، منهای جامعه‌شناسی و منهای اقتصاد سیاسی آموزش می‌دهیم، واقعاً حیرت‌انگیز است و آیندگان از رفتار ما شگفت‌زده‌تر خواهند بود در مقایسه با شگفتیی که ما از بررسی اوضاع‌واحوال ایرانیان در آستانه‌ی موج اول انقلاب صنعتی پیدا می‌کنیم.
ذهن بدنه تصمیم‌ساز کشور جایی برای گفتن قوانین و مفاهیم اقتصاد اسلامی ندارد

ذهن بدنه تصمیم‌ساز کشور جایی برای گفتن قوانین و مفاهیم اقتصاد اسلامی ندارد

قانون اساسی پایه‌های مشارکت مردمی را در اقتصاد چیده‌است، اما اینکه چرا عملی نشد و تفسیر‌های غلط شد مثل اصل ۴۴ که معکوس شد، بخش عمده‌ آن برمی‌گردد به اینکه فضای ذهنی نخبگان به قدری با کلیدواژه‌های غربی پر است که اجازه‌ی شکل‌گیری کلیدواژه‌های اسلامی به ذهنشان داده نشد و نمی‌شود.
باید پذیرفت بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور راه‌حل اجتماعی دارد

باید پذیرفت بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور راه‌حل اجتماعی دارد

پدیده‌های مهمی در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است مثل یارانه، اشتغال، بازارها و تغییرات اقتصادی که دولت‌ها بعد از انقلاب با آن روبه‌رو هستند که اتفاقاً تأثیر بسیاری بر رابطه بین مردم و دولت دارد، ولی جامعه‌شناسان در این زمینه سکوت محض دارند یعنی می‌پذیرند که مشکلات اقتصادی راه‌حل اجتماعی ندارد.
رابطه دولت و مردم در بستر اندیشه‌های اقتصادی

رابطه دولت و مردم در بستر اندیشه‌های اقتصادی

تبیین نظری این موضوع در رویکرد‌های مختلف اقتصادی با توجه به مبانی فلسفی و روشی آن‌ها در کنار نوع عملکرد‌ها در واقعیت اجتماعی می‌تواند تضاد‌ها و پارادوکس‌های درونی و اجرایی آن‌ها را روشن کند، اما به‌غیر از بحث از ماهیت نظری، هزینه‌های جامعه‌ی ما از زاویه‌ی نوع مواجهه با این اندیشه‌ها و نوع آموزش آن‌هاست.
درس‌هایی از اقتصاد سیاسی مقابله با بحران‌ها در دوران دفاع مقدس

درس‌هایی از اقتصاد سیاسی مقابله با بحران‌ها در دوران دفاع مقدس

هر چقدر عدم شفافیت در یک اقتصاد شدیدتر باشد، اهمیت بالابردن هزینه مفتخوارگی و لگام زدن به بانکداری خصوصی بیشتر می‌شود. پس این یک فرمول است که اگر می‌خواهید هزینه فرصت مفت‌خوارگی را بالا ببری یک رکن آن لگام زدن به بانکداری خصوصی است و هر چقدر عدم شفافیت و خصلت رانتی در یک اقتصادی شدیدتر باشد، ضرورت و اهمیت این مسأله بیشتر می‌شود.