ایجاد وحدت ملی باوجود تنوع قومی
تعداد اخبار:۷

ایجاد وحدت ملی باوجود تنوع قومی

ایران کشوری است دارای ساختار موزاییکی و تنوعات قومی، که از دیرباز قومیت‌های مختلف را در درون خود داشته و هرکدام از این اقوام تفاوت‌های فرهنگی- زبانی نسبت به هم دارند؛ بنابراین می‌توان گفت که ما در ایران با گروه‌ها قومی و مناطق مختلف جغرافیایی- فرهنگی که دارای سنت‌های فرهنگی، احساست هویتی خاص (بر پایه مشترکات نژادی، زیربنایی، ادبیات و در سطح نازل‌تر آن محل سکونت یا سرزمین) که آن‌ها را به‌مثابه یک گروه فرعی از یک جامعه بزرگ‌تر مشخص می‌کند، مواجهیم. به‌نحوی‌که اعضای هر گروه قومی، خود را ازلحاظ ویژگی‌های فرهنگی خاص خود نسبت به سایر اعضای جامعه متمایز تلقی می‌کنند. فلذا وجود گروه‌ها و مناطق فرهنگی مختلف در کشور که بر اساس تمایزات نژاد و زبانی خاص شکل‌گرفته امری است انکارناپذیر.
هویت ملی و هویت قومی را از هم تفکیک نکنیم

هویت ملی و هویت قومی را از هم تفکیک نکنیم

هوشنگی گفت: یکی از مسائلی که در هویت ما همیشه ثابت بوده مخصوصا از ۱۳۰۰ سال قبل و تقریبا تغییر زیادی نداشته است - همه اقوام از قبل از اسلام وارد ایران شدند و عرب‌ها و ترک‌ها پس از اسلام به ما اضافه می‌شوند- این است که هویت ملی و هویت قومی ما در هم تنیده بوده است.
رویکرد بومی به اقوام ایرانی

رویکرد بومی به اقوام ایرانی

اقوام ایرانی نه اقلیت و ملیت کوچک‌تر مستحیل در ملیتی کلان‌تر بودند و نه گروه‌های قومی به معنای مهاجران رودررو با نابرابری‌های شهروندی، بنابراین باید مراقبت بود که برای مدیریت تنوع قومی، به ویژگی‌های حقیقی و ریشه‌ای تنوع قومی در ایران توجه کرد.
بایسته‌های سیاست گذاری قومی

بایسته‌های سیاست گذاری قومی

کشور ما در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و جهان در معرض گسل‌های قومی و مذهبی قرار دارد که خود متاثر از عوامل تشدید کننده‌ی خارجی، ضعف‌های مدیریتی و با بازیگری مجموعه‌ای از بازیگران محلی (نخبگان محلی)، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است از این رو امکان فعال ماندن آن همواره وجود دارد.
مدیریت تنوع قومی و گام دوم انقلاب

مدیریت تنوع قومی و گام دوم انقلاب

مسئله قومیت در ایران حداقل از دو جهت دارای اهمیت است؛ اول فرصت‌انگاری تنوع قومی در اندیشه امامان انقلاب و اسناد بالادستی برای بالندگی فرهنگ و توسعه همه‌جانبه کشور و دوم بستر بهره‌گیری نخبگان قومی و کشور‌های معارض برای فشار به جمهوری اسلامی ایران؛ بنابراین سیاست‌گذاری نحوه مدیریت تنوع قومی، متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی کشور و با تکیه بر نظریه نظام انقلابی، در گام دوم انقلاب ضروری است.
«اقلیم سنّی» بازیابی طرحی منسوخ

«اقلیم سنّی» بازیابی طرحی منسوخ

راهبرد ماندن در عراق اینبار از طریق حمایت از طرح ایجاد اقلیم سنی در این کشور دنبال می‌شود. در حال حاضر، سخن از بازگشت به طرح ایجاد اقلیم سنی به منظور کسب دستاوردهای انتخاباتی بیشتر و ابقای نیروهای آمریکایی در منطقه کردستان و مناطق غربی است.