مروری بر رویکرد آموزشی و تربیتی در مهدکودک ها
تعداد اخبار:۶

مروری بر رویکرد آموزشی و تربیتی در مهدکودک ها

تغییر و تحول در نظام آموزش و پرورش ایران در دهه اخیر پژوهش‌های زیادی را به خود معطوف ساخته است. برخی از این پژوهش‌ها با مبتنی بر تبلیغات منفی و برخی دیگر براساس شرایط موجود، توانسته تردیدهای جدی پیرامون کیفیت آموزش رسمی ایجاد کند، مبتنی بر همین باور خانواده‌های بسیاری به سمت الگوهای جایگزین آموزش رسمی در دوره کودکی (به علت عدم نیاز به مدرک قابل‌قبول نهادهای متولی رسمی کشور) سوق داده شده‌اند. اما رویکردهای آموزشی غیررسمی عمدتا برآمده از فرهنگ‌های وارداتی است که علیرغم تحمیل هزینه‌های سنگین در بین خانواده‌ها از جایگاه خوبی برخوردار شده‌اند.
ماجرای دلالی بهزیستی با یک مجوز!

ماجرای دلالی بهزیستی با یک مجوز!

فروردین امسال کمیسیون اجتماعی دولت در حضور نمایندگان دو دستگاه بهزیستی و آموزش‌و‌پرورش مقرر کرد، اختیار و اجازه قانونی تاسیس و پروانه فعالیت مهد‌های کودک به سازمان بهزیستی داده شود. به نظر می‌رسد این تصمیم در این راستا اتخاذ شده که بخش عمده‌ای از بودجه سازمان بهزیستی ذیل مقررات آیین نامه ملی دولت در خصوص مهدکودک تامین می‌شود. اکنون مهدکودک‌های تحت مجوز بهزیستی، در همکاری این سازمان با وزارت آموزش‌وپرورش به منظور نظارت بر این مراکز با چالش عدم وجود سازوکار جامع و دقیق روبه رو هستند.
ستاره‌های بی‌کیفیت بر شانه مهد‌های بی‌محتوا

ستاره‌های بی‌کیفیت بر شانه مهد‌های بی‌محتوا

امروز مهد‌ها از لحاظ فضای فیزیکی، مهارت نیروی انسانی و شرایط کاری مورد بررسی قرار می‌گیرند و مهد کودکی که امتیاز بیشتری بگیرد، می‌تواند سه ستاره را دریافت کند و در غیر این صورت ستاره کمتری دریافت می‌شود یا اصلا ستاره‌ای داده نمی‌شود.
مهدِ رها شده؛ پیاده‌سازی سبک شیفتگان ماسون‌های تئوسوفی در ایران!

مهدِ رها شده؛ پیاده‌سازی سبک شیفتگان ماسون‌های تئوسوفی در ایران!

در چند دهه گذشته، رویکرد‌های آموزشی برآمده از غرب علیرغم تحمیل هزینه‌های سنگین به اقناع خانواده‌ها به واسطه هجمه تبلیغاتی و سردرگمی والدین در انتخاب سبک آموزش‌های مناسب با رویکرد‌های پرورش استعداد کودکان، در بین خانواده‌ها از جایگاه خوبی برخوردار شده اند.
تکثر و تعدد مهدکودک بی‌کیفیت در ایران

تکثر و تعدد مهدکودک بی‌کیفیت در ایران

خانواده‌های بسیاری کودک خود را از همان سنین شیرخوارگی به مهدکودک می‌سپارند و در بیشتر موارد تنها نگرانی والدین از کودک سپاری خود به مهد‌ها به لحاظ شرایط نگهداری کودک از حیث امنیت محیطی و یا در بهترین حالت از حیث آموزش کودک خود است اما اینکه مهدکودک امروزی عملاً چگونه فضایی هست و اینکه آیا کودک پروری در مهد با چه الگویی درحال وقوع است موضوع مهمی است که با وجود، اما و اگر‌های بسیار همچنان روشن نشده است.
نیروی انسانی ارزان، عامل بحران در مهدکودک‌ها

نیروی انسانی ارزان، عامل بحران در مهدکودک‌ها

توجه به حوزه کودک امری ضروری است و ورود مربیان با آموزش‌های حداقلی و عدم کسب استاندارد‌های لازم روانشناسی و روانشناختی از موسسات و مراکز معرفی شده در این زمینه تربیت موجب چالش و آسیب‌های جدی شده است که برخورد با آن در آینده به سختی حاصل می‌شود.
مهدکودک الکترونیک در مسیر اهداف نظام یا در خدمت یونسکو!

مهدکودک الکترونیک در مسیر اهداف نظام یا در خدمت یونسکو!

طرح مهدکودک‌های الکترونیک در ظاهر به یک طرح ملی با آینده نگری ستودنی شبیه است! اما مشکل زمانی آغاز شد که مشخص شد، اطلاعات شبکه مهدکودک‌ها در سال ۱۳۸۸ به یونسکو ارائه شده است.