چالش و فرصت های آثار سینمایی و تلویزیونی تاریخی در ایران
تعداد اخبار:۲

چالش و فرصت های آثار سینمایی و تلویزیونی تاریخی در ایران

آمارها نشان می‌دهد که سریال‌ها و فیلم‌هایی با ژانر تاریخی در ایران از اقبال مخاطبان برخوردار است. بررسی تاریخ معاصر در ایران از زبان سینما همواره از محورهای جذاب برای مخاطبان بوده است. سریال‌ها و فیلم‌هایی، چون روزهای ابدی، در چشم باد، معمای شاه، یتیم‌خانه ایران و... اما در نگاه کارشناسان متفاوت بررسی می‌شود. مورخان گاه از اغراق و تحریف تاریخ می‌گویند، در مقابل عوامل و سازندگان سریال‌ها معتقدند که سریال باید داستان داشته باشد. بر همین اساس می‌توان چالش‌ها و فرصت‌های سریال‌های تاریخی در ایران را در گفتگو با دو طیف «مورخان» و «سینماگران» بررسی کرد.
استراتژی خاصی برای ساخت سریال‌های تاریخی وجود ندارد

استراتژی خاصی برای ساخت سریال‌های تاریخی وجود ندارد

در جمهوری اسلامی یک خلا بزرگی در زمینه ساخت سریال‌های تاریخی وجود دارد که در هیچ جا، هیچ استراتژی خاصی برای تولید چنین سریال‌هایی وجود ندارد.
منطق ساخت سریال تاریخی، سود فرهنگی است نه منطق بازار!

منطق ساخت سریال تاریخی، سود فرهنگی است نه منطق بازار!

گاها بعضی کارها را که تلویزیون باید انجام دهد از سینما انتظار دارند. آخر با کدام هزینه کار سریال تاریخی را انجام بدهد؟ وقتی شما می‌سازید و آن سرمایه برنمی‌گردد بخش خصوصی چگونه این کار را انجام دهد. اما وقتی یک کمپانی مانند اوج این کارها را تولید می‌کند، حتی اگر هزینه آن‌هم برنگردد، کسی به شما اعتراضی ندارد که چرا ضرر کرده‌اید، چون دنبال سود فرهنگی‌اند.