روایت پیشرفت؛ چیستی، چگونگی و الزامات آن
تعداد اخبار:۹

روایت پیشرفت؛ چیستی، چگونگی و الزامات آن

انقلاب اسلامی در حالی دهه چهارم خود را پشت سر می‌گذارد که به نظر می‌رود پیشرفت‌ها و تلاش‌ها به نحو شایسته روایت نشده است؛ چه بسیارند چالش‌هایی که با مجاهدت، اراده و نوآوری‌های مردان و زنان ایرانی پشت سر گذاشته‌شده اما عدم ثبت و خلأ روایت مسائل و شیوه حل آنها، محققان را به جست‌وجوی راه‌حل در دریای نظریات واداشته است، درحالی‌که با استفاده از بال تجربه‌های متفاوت کشور، می‌توان راه عبور از این چالش‌ها را به‌کار بست؛ و چه بسیارند تجربه‌هایی که با شکست مواجه شده‌اند، اما به دلیل عدم روایت و بازخوانی، دگرباره آزموده می‌شوند. چند سالی است که پژوهشگران و نویسندگانی با دغدغه روایتِ حرکت کشور در مسیر پیشرفت، آثاری را تولید کرده‌اند که اگر از الگو و مدل آن صیانت نشود، دچار رکود خواهد شد. از همین منظر این پرونده سعی دارد به ابعاد این موضوع بپردازد که روایت پیشرفت در معنای درست و واقعی آن باید دربردارنده چه محتوایی باشد؟
روایت موفقیت در خدمت باور‌ها است نه ایدئولوژی سیاسی

روایت موفقیت در خدمت باور‌ها است نه ایدئولوژی سیاسی

به نظر من روایت پیشرفت و موفقیت در خدمت باورهای اسلامی است. تا جایی که انقلاب اسلامی هم مبتنی بر آن باورهای دینی باشد به جمهوری اسلامی هم کمک می‌کند. هر جا مسیر جمهوری اسلامی از آن باورهای دینی جدا شود -مثلاً اگر فرض کنید همان اتفاقی که در برخی عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی رخ داده- ممکن است دیگر در خدمت جمهوری اسلامی نباشد و به آن کمک نکند.
چرا «ادبیات روایت» برای ما مهم شد؟

چرا «ادبیات روایت» برای ما مهم شد؟

استثنا از نظر مخاطب به این معناست که اگر این یک نفر توانسته این کار را انجام دهد، اما بقیه نمی‌توانند. می‌گوید اینقدر موانع و مشکلات و پیچیدگی‌ها زیاد است و حرکت کردن بر اساس باور‌های دینی و انقلابی آنقدر سخت است، اگر یک نفر توانسته این کار را انجام دهد دلیل بر این نیست که بقیه هم می‌توانند. یعنی اینقدر این کار نشدنی است که فقط یک نفر توانسته، اما معلوم نیست بقیه بتوانند. به این معنا می‌گویند استثنا است.
جنبه‌های علوم انسانی توسعه بر جنبه‌های تجربی آن مقدم است

جنبه‌های علوم انسانی توسعه بر جنبه‌های تجربی آن مقدم است

توسعه‌یافتگی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیکی، علمی و این‌ها همه در کنار همدیگر است و یکی دو جنبه آن مورد ملاک نیست. چه بسا جنبه‌های علوم انسانی آن بر جنبه‌های تجربی آن مقدم است؛ و در این میان بحث‌های مفصلی وجود دارد مثل اینکه عدالت بسترساز توسعه است.
ارتقای کیفیت زندگی بر اساس کدام الگو؟

ارتقای کیفیت زندگی بر اساس کدام الگو؟

«توسعه» یکی از کلمات پرکاربرد در مناسبات سیاسی و بین‌الملل و نیز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ذهنی اندیشمندان و متفکران بوده است که اکثر این اندیشمندان آن را فرایندی می‌دانند که منجر به تغییرات کیفی رو به رشد، درزمینه اقتصاد و رفاه مادی می‌شود البته برخی از متأخرین مؤلفه تکامل فکری و فرهنگی جامعه را نیز بر آن افزوده‌اند.
توسعه از دیروز تا امروز

توسعه از دیروز تا امروز

توسعه در طول زمان همواره در تعامل با دو مولفه سامان یافته است که عبارتند از پاسخ به مقتضیات تاریخی، جبران نواقص مدل‌های سنتی. مرور رویکرد‌های توسعه در گذرگاه تاریخ بشر کمک می‌کند تا نگاه جامع تری به توسعه شود در ضمن اینکه گلوگاه‌های تاریخی آن به خوبی شناسایی می‌شود که در فهم مساله تاثیر بسزایی دارد.
روایت پیشرفت یا گزارش پیشرفت، مسئله این است

روایت پیشرفت یا گزارش پیشرفت، مسئله این است

روایت پیشرفت، با اطلاع‌رسانی پیشرفت متفاوت است. اطلاع‌رسانی پیشرفت سطحی مبتدی و آغازین برای انتقال مفاهیم و اخبار مرتبط با پیشرفت است. در حال حاضر شاید تمام مردم ایران از طریق اخبار صداوسیما مطلع باشند که چه فناوری‌هایی در دسترس دانشمندان ایرانی، قرار دارد و هرروز چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. اما به احتمال زیاد، بخش قابل‌توجهی از جامعه نسبت به این پیشرفت‌ها اقناع نشده و ضرورت آن‌ها را درک نمی‌کند و حتی چه بسا گاه آن‌ها را بیهوده بخواند.
روایت پیشرفت نیاز به قصه دارد نه گزارش!

روایت پیشرفت نیاز به قصه دارد نه گزارش!

شما هر چیزی را می‌خواهید روایت کنید؛ اما خوب و دقیق روایت کنید. می‌خواهم بگویم که همه ماجرا این است که ما در چگونگی روایت مشکل داریم. ما هنوز نمی‌دانیم که هنر و زیبایی‌شناسی چیست و چه کاربردی دارد. مدام به صورت مستقیم در حال گزارش دادن پیشرفت هایمان هستیم در صورتی که در این وضعیتی که ما به لحاظ اقتصادی به سر می‌بریم همه این‌ها ضد تبلیغ به شمار می‌آید و نه تنها روایت شما هیچ سودی ندارد بلکه مردم نسبت به همان روایت، بدبین می‌شوند.
مدل و جنس حرکت از معنای پیشرفت مهم‌تر است!

مدل و جنس حرکت از معنای پیشرفت مهم‌تر است!

واژه پیشرفت هنوز دارای یک معنای مشخص یک خطی نیست که برای آن سنجه‌هایی مشخص کنیم و معتقدم که این معنا در دل یک حرکتی شکل می‌گیرد. اما به نظرم با چند مدل می‌توانیم آن را بفهمیم. یکی اینکه یک نمونه از آن را ببینیم و در گام بعدی چند ویژگی برای آن ذکر کنیم؛ به عنوان مثال هر حرکتی که در دل آن یک نترسیدن هست و ما برای آن حرکت یک اصالت، هویت و یک مبانی داریم؛ این‌ها را می‌توانیم همه از مصادیق و ویژگی‌های پیشرفت عنوان کنیم.