نیرو‌های انقلاب اسلامی تلاش زیادی داشتند تابا هدف مقابله با موج جهانی سازی غرب و در جهت خروج از انفعال و غافلگیری تکنولوژیک "پایه سیاستگذاری فضای مجازی در حوزه فرهنگ تعریف شود"و اولویت محتوا نسبت به زیرساخت فنی در عمل اتفاق بیفتد.

به گزارش فرهنگ سدید طی سالهای گذشته نیروهای انقلاب اسلامی تلاش زیادی داشتند تابا هدف مقابله با موج جهانی سازی غرب و در جهت خروج از انفعال و غافلگیری تگنولوژیک "پایه سیاستگذاری فضای مجازی در حوزه فرهنگ تعریف شود"و اولویت محتوا نسبت به زیرساخت فنی در عمل اتفاق بیفتد فلذا ترکیب شورای عالی و لزوم متفاوت بودن دبیر از وزیر ارتباطات تثبیت شد ولی متاسفانه طی ماه های اخیربا دور گرفتن کارگزاران دیدگاه "غافلگیر سازی فرهنگ توسط شوک فنی"راهبرد جهانی سازی غرب در فضای مجازی کشور درحال رسمیت یافتن است و در عقبگردی آشکار وزارت ارتباطات عملا در جایگاه سیاستگزاری فضای مجازی و"دبیر نانوشته شورای عالی فضای مجازی" نشانده شده درحالی که صلاحیت تولیگری فرهنگ و تصمیمگیری برای پارامتر های دارای تبعات فرهنگی فضای مجازی در حیطه وزارت ارتباطات نیست وبا منطق "ذات چند بعدی فضای مجازی" مغایر است. در واقع وزارت ارتباطات فقط نقشی شبیه سوزنبان برای سیاست ها برنامه ها وتصمیمات نهادهای دارای صلاحیت باید داشته باشد وگرنه راهبرد "شوک مداوم تکنولوژیک"توسط غرب تاثیرگذار خواهد شد

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: