مزایای حضور مردم در عرصه عمومی اقتصاد
تعداد اخبار:۸

مزایای حضور مردم در عرصه عمومی اقتصاد

تجربه موفق حضور مردم در عرصه خدمت‌رسانی در بحران کرونا نشان داد که در کشور ما ظرفیتی مردمی به‌عنوان رکن رکین اعتلای کشور در حوزه‌های مختلف می‌باشد. حال با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی کشور که حاصل بحران کرونا، ناکارآمدی مسئولین و فشارهای اقتصادی بوده، به نظر می‌رسد بهره‌مندی از این ظرفیت مستتر مردمی یکی از راهکارهای بسیار مهم برای عبور از وضعیت فعلی کشور است.

ایجاد انحصار یعنی حذف مردم از چرخه

ایجاد انحصار یعنی حذف مردم و ایجاد یک کلونی خاص با گردش محدود افراد در همان کلونی که موجب مفسده انگیزی خواهد شد. اصلی‌ترین وظیفه نظام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی جلوگیری از همین بازار‌های انحصاری است. متاسفانه شاهدیم که ظرفیت مردمی در اقتصاد فرماندهی نمی‌شود.
اقتصاد مشارکتی بخشی از متن مکتب اسلام

اقتصاد مشارکتی بخشی از متن مکتب اسلام

مکتب اقتصادی اسلام یک جوشش درونی داوطلبانه مردم را برای حضور در حوزه‌های مختلف تبیین کرده است. برای همین است که می‌بینیم مردم داوطلبانه خمس، زکات، ردمظالم، کفارات، فطریه، انفاق مستحبه، نذر وقف و... به مراجع دینی می‌دهند و مالیات‌های خود را پرداخت می‌کنند.

عبور از اقتصاد رابطه‌ای به‌سوی اقتصاد مردمی

مردمی شدن اقتصاد دو بُعد دارد که یک بُعد آن خصوصی سازی و فعالیت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی است و بُعد دیگر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی غیرانتفاعی بوده که مغفول واقع شده است؛ اما برخی از مدیران با تصور اشتباه مساله اقتصاد مقاومتی را مترادف با همان اقتصاد ریاضتی غرب می‌پندارند!
کرونا، کارایی نیروی مردمی را به رخ مسئولین کشاند

کرونا، کارایی نیروی مردمی را به رخ مسئولین کشاند

فراگیری کرونا و نیازمندی کشور به ماسک خود یکی از نقمت‌هایی بود که نعمت توانمندی و کارایی نیروی مردمی را به خوبی به رخ مسئولین کشاند. اقتصاد غیرمولد بلای جان ما شده است و به نظرم ما نیازمند یک نوع تغییر ساختاری در مدل حکمرانی اقتصادی هستیم.
بایسته‌های اقتصاد کرونایی در راستای تحقق عدالت

بایسته‌های اقتصاد کرونایی در راستای تحقق عدالت

کاهش عدالت توزیعی در حوزه اقتصادی به عنوان عامل نگران کننده دوران پساکرونا موجب شده تا سیاست گذاران اقتصادی در راستای رفع این مشکل و یا حداقل کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی به فراست افتاده و به دنبال راهکار‌های اثرگذار باشند.

اقتصاد ما اسلامی نیست!

جامعه‌ای هستیم که در حوزه سیاست تا حدودی اسلامی عمل می‌کنیم اما در اقتصاد لیبرال هستیم! اگر در سیاست هم با مبانی لیبرال عمل می‌کردیم، مشکلات کمتری داشتیم. اما به دلیل علاقه مردم و همچنین مقررات اساسی، ملزم به اسلامی سازی اقتصادمان هستیم. باید دوگانه اسلامی و لیبرالی، تبدیل به وحدت اسلامی شود.
وضعیت جنگی که اصلا شبیه به امروز نبود!

وضعیت جنگی که اصلا شبیه به امروز نبود!

وضعیت در دوران جنگ اصلا شبیه به امروز نبود! مسئولان دولتی ساده زندگی می‌کردند و روحیه ایثارگری را در وجود خود بازتاب می‌دادند. اختلاف درآمد اقشار مختلف در آن دوره بسیار کمتر از امروز بود و در نتیجه همین نزدیکی درآمدها، شکاف طبقانی نیز کمتر از امروز بود.

پنج میلیون نفر؛ محتاج به نانِ شب!

اقتصاد اشرافی غیرتولیدی فاسد، نگاهی به فقرا ندارد. آن‌ها درصدد نیستند که ریشه‌های فقر و بی عدالتی را از بین ببرند، بلکه می‌خواهند راه رسیدن هرچه سریع‌تر به ثروت‌های چند هزار میلیاردی را پیدا کنند. انحصار بازار مسکن را در اختیار بگیرند و از این رهگذر خانواده ایرانی را به مرز فروپاشی ببرند.