پایگاه تحلیلی سدید

تیتر یک
فدائیان اسلام؛ آغازگران انقلاب
نواب صفوی و یارانش چه می‌گفتند و چه می‌کردند؛
همان زمان که کسی جرات و جسارت سخن گفتن از اسلام را نداشت، با انتشار برنامه حکومت اسلامی، بنیان‌های حکومت ایده آل مشروع دینی را به جامعه شناساند، به طوری که اکثر مبارزین و جهادگران در سال‌های مبارزه با رژیم شاه، تفکراتشان نشأت‌گرفته از حرکت شجاعانه و قاطعانه فدائیان اسلام بود و جان‌فشانی نواب و یارانش، بیش‌ازپیش اذهان مردم را روشن ساخت و بسیاری را به مسیر مبارزه با طاغوت کشاند.
یادداشت و تحلیل
آیین و اندیشه
روحانیت و این پیچِ تاریخ‌ساز
تحول کارکرد نهاد روحانیت در دهه‌های اخیر با حضور حسن محدثی و مهراب صادق‌نیا/ بخش دوم؛

روحانیت و این پیچِ تاریخ‌ساز

بر این باورم که نهاد دین به شدت منعطف است. او توانسته در طی این هزار و اندی سال خودش را بکشاند و همراه جامعه بیاورد، هرچند ممکن است که تحولات مهمی پیرامون دین اتفاق بیفتد،...
جامعه، نهاد روحانیت را با کارآمدی معقول، مطلوب و مقبول می‌سنجد
وضعیت‌سنجی نهاد روحانیت به عنوان گروه مرجع اجتماعی در گفتگو با سیدمحمود نجاتی‌حسینی/ بخش دوم؛

جامعه، نهاد روحانیت را با کارآمدی معقول، مطلوب و مقبول می‌سنجد

بروکراسی و تکنوکراسی باید کارامدی و بهره وری داشته باشد. وقتی از منظر روان شناسی اجتماعی و سیاسی کار و شغل و نیز جامعه شناسی مدیریت و سازمان نگاه می‌کنید میزان مقبولیت و مطلوبیت...
روشنفکر دینی دچار از کار افتادگی شده است
سخنرانی مسعود پورفرد در نشست تحولات روشنفکری در ایران؛

روشنفکر دینی دچار از کار افتادگی شده است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص وضعیت روشنفکری دینی در حال حاضر گفت: روشنفکر دینی دچار از کار افتادگی شده و با ارفاق باید گفت روشنفکری دینی، پروژه ناتمام...
۱