بازماندگی از تحصیل در ایران؛ ماهیت، علل، ابعاد و پیامدها
تعداد اخبار:۳

بازماندگی از تحصیل در ایران؛ ماهیت، علل، ابعاد و پیامدها

ترک تحصیل نوجوانان یا جوانان، به دلیل عوامل مختلفی رخ می‌دهد. این علل به دو دسته داخل و خارج از نظام آموزشی تقسیم می‌شوند. عوامل داخل نظام آموزشی شامل مسائلی چون ناکارآمدی سیستم آموزشی، رفتار معلمان، ساختار محتوای درسی و مسائل مشابه هستند. در این راستا، به‌عنوان‌مثال، می‌توان به ناکارآمدی سیستم آموزشی و نحوه تدریس معلمان اشاره کرد که برخی محصلین را به ساختارهای خارج از مدرسه رسمی سوق داده است. اما عوامل خارجی اشاره به زمینه‌هایی دارند که در بستری غیر از نظام آموزشی رخ می‌دهند. تحقیقات نشان می‌دهد که در حال حاضر، فقر در کنار معلولیت به عنوان یکی از عوامل اصلی بازماندگی از تحصیل در ایران محسوب می‌شود. اعتیاد والدین، طلاق، بد سرپرستی یا فقدان سرپرست مؤثر، مشکلات و نارسائی‌های جسمی شامل معلولیت‌ها و بیماری‌های مختلف، فقر فرهنگی، مهاجرت و جابه‌جایی محل زندگی یا تحصیل و فقر انگیزشی از جمله عوامل خارجی هستند که دانش آموزان را در معرض بازماندگی از تحصیل قرار می‌دهند. این پرونده سعی دارد با شناسایی این دو دسته عوامل، ابعاد و پیامدهای مسئله بازماندگی از تحصیل در ایران را بشناسد و با تکیه‌بر نظرات متخصصان برای چالش‌های موجود راهکارهای مؤثر ارائه دهد.
دین می‌تواند در فرایند انسجام یابی ایران معاصر ایفای نقش کند؟

دین می‌تواند در فرایند انسجام یابی ایران معاصر ایفای نقش کند؟

دولت می‌تواند از طریق نهادهای گزینشی، اشخاصی را که حامل ایده‌های او باشند بر مصادر فرهنگی و اجتماعی منصوب کند. دولت می‌تواند با بزرگ و کوچک‌کردن بودجه بخش‌ها، آن‌ها را دچار انقباض و انبساط کرده و این‌گونه نوعی از مهندسی اجتماع را رقم بزند.
«نمی‌توانیم» نداریم

«نمی‌توانیم» نداریم

 متوجه شدم که افراد خارجی در سفارتخانه‌ها، ظرف شش ماه زبان فارسی را یاد می‌گیرند! حتی یادم هست جایی خواندم که از ویل دورانت پرسیدند؛ چند ماه طول کشید تا زبان فارسی را یاد گرفتی؟ گفت من چهار ماهه یاد گرفتم! با خودم گفتم؛ چرا بچه‌های ما فارسی را در این مدت کوتاه یاد نگیرند؟ مگر آنها دو کله یا مغز دارند که در کله یکی فارسی چهار ماهه درونی می‌شود و آن دیگری باید چند سال به مدرسه بیاید تا فارسی را بیاموزد؟
مدارس خصوصی و بازتولید تفکر طبقاتی در ایران

مدارس خصوصی و بازتولید تفکر طبقاتی در ایران

در نخستین سال‌های دهه پنجاه بود که قانونی برای ملی‌شدن تمام مدارس تصویب شد. این امر دلایل متنوعی داشت. از جمله افزایش درآمدهای نفتی، انگیزه‌های سیاسی و از همه مهم‌تر که این مدارس خاص به مراکز تربیت نیروهای جریانات سیاسی تبدیل می‌شد. در برخی از موارد داستان از این قرار بود که کادر مدارس نیروهای موردنیاز خودش را از دبیرستان انتخاب می‌کرد! پس باید به این نکته توجه داشت که فقط افزایش درآمد نفتی عامل این سیاست نبوده است.