پایگاه تحلیلی سدید

مجموعه نمایشگاهی «اربعین از نگاه رهبری»

مجموعه نمایشگاهی «اربعین از نگاه رهبری»

به مناسبت فرارسیدن ایام پیاده روی اربعین حسینی، مجموعه نمایشگاهی «اربعین از نگاه رهبری» برای استفاده عاشقان سید و سالار شهیدان منتشر می‌شود.