پایگاه تحلیلی سدید

بازگشت شما حق است، بدون تردید

بازگشت شما حق است، بدون تردید

امام زمانم؛‌ ای حیات‌بخش دل‌های منتظر؛ هر صبح و شام را به یاد تو سپری می‌کنیم و در ایام میلاد پرسرورت، کوچه‌ها و خیابان‌های شهر را آذین‌بندی می‌کنیم و برای ظهورت به درگاه الهی دعا می‌کنیم‌، ای حجت خدا،‌ ای وعده الهی.. بازگشت شما حق است، بدون تردید.