جایگاه نهاد خانواده در سیاستگذاری اجتماعی
تعداد اخبار:۶

جایگاه نهاد خانواده در سیاستگذاری اجتماعی

یکی از موضوعات و حیطه‌هایی که ذیل سیاست‌گذاری اجتماعی مطرح می‌شود، خانواده است. خانواده به‌عنوان مهم‌ترین واحد اجتماعی و جایی که بخش بزرگی از تعاملات اجتماعی افراد در آن رقم می‌خورد، اهمیت فراوانی دارد. با توجه به اهمیت و توافقی که بر اساس فرهنگ جامعه ایرانی درباره این موضوع وجود دارد، شایسته است تا نمود آن در سیاست‌های کلان کشور موردبررسی قرار گیرد. در همین رابطه آنچه می‌تواند موردبررسی قرار گیرد، مفهومی است که از خانواده مستفاد می‌شود. درواقع عمومیت فراوان اندیشه خانواده معنا کردن این واژه را در ارتباط با سیاست‌ها دچار مشکل می‌کند. بنابراین مطالعه مفهوم خانواده گامی اساسی و مهم است. و سپس با توجه به اسناد و سیاست‌های کلی نظری، جایگاه سیاست‌گذاری خانواده در سیاست‌های اجتماعی کشور را موردبررسی و نقد قرار دارد. با این مطالعه کارکردهای نهاد خانواده و شاخص‌هایی که در ذیل آن می‌تواند قرار گیرد روشن می‌شود و مسیری که سیاست‌گذاری اجتماعی می‌تواند طی کند نیز تا حد مناسبی معین می‌کند.
مسئله «خانواده» باید در نظامات اقتصادی و اجتماعی ایران احیا شود!

مسئله «خانواده» باید در نظامات اقتصادی و اجتماعی ایران احیا شود!

در حالی که سایر نظامات اجتماعی - فرهنگی - اقتصادی تأثیر بسیاری بر نهاد خانواده می‌گذارد؛ اما از نقاط ضعف ما است که نتوانستیم در سیاست‌های غیرمستقیم و ضمنی وضعیت خانواده را لحاظ کنیم. نقطه ضعف دیگر بحث اجراست. بسیاری از قوانینی که در حوزه خانواده داریم، در حوزه اجرا به چالش می‌خورند.
حتی ابزار اجرای سیاست‌‌های متناقض دانشگاه برای خانواده را نداریم!

حتی ابزار اجرای سیاست‌‌های متناقض دانشگاه برای خانواده را نداریم!

در کشورهای دیگر ساختار اشتغال به میزانی جذاب است که یک فرد بعد از دیپلم وارد اقتصاد می‌شوند. در اینجا چون اقتصاد انسداد دارد و فرصت اشتغال هم محدود است، برای کار حد مطلوبش لیسانس است، دکتری جذب می‌کنند. ما به دلیل انسداد اقتصادی دائم ظرفیت در دکتری و ارشد ایجاد کردیم. ما دنیایی از تحصیل‌کرده‌هایی داریم که به امید شغل بهتر ادامه تحصیل داده‌اند و این موجب تأخیر در ازدواج و فرزندآوری شده است. چون شغل نمی‌توانند پیدا کنند.
خانواده دشمن پیشرفت دانشگاه نیست!

خانواده دشمن پیشرفت دانشگاه نیست!

اصلاح وضعیت پوشش در دانشگاه‌ها ذیل بند توجه به خانواده آمده است و جایی که سند می‌خواهد احیا و ارتقای نقش خانواده را بگوید، می‌رسد به این‌که حجاب و عفاف در دانشگاه بهینه شود. این بد نیست؛ اما آیا با چنین قانونی ما می‌توانیم بگویم دانشگاه خانواده‌مدار شده است؟
نهادزدایی از امر ازدواج!

نهادزدایی از امر ازدواج!

خطری که در جهان امروز، نسل بشر را تهدید می‌کند، تقدس‌زدایی از کانون خانواده است. تلاش اصلی دشمن در جنگ فرهنگی، تقدس‌زدایی از خانواده است. تلاش برای به‌رسمیت‌شناختن خانواده‌های همجنس، زوج‌های هم‌خانه و خانواده اشتراکی کُمونی و همچنین زمینه‌سازی نظری در جهت ایجاد فرهنگ بی‌ارزشی خانواده، در همین راستا قابل‌تحلیل است.
پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها؛ بیایید کمک!

پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها؛ بیایید کمک!

در جامعه سنتی، وظیفه نان‌آوری به عهده زن نیست و در این جامعه، مردی هست که نیاز مالی آنان را تأمین کند. نهایتاً اگر هیچ مرد و قیمی نبود، حکومت اسلامی موظف به پرداخت حقوق آنها است. اما حکومت زیر بار چنین چیزی نمی‌رود. جامعه‌شناس‌ها و حقوق‌دان‌ها معتقدند که این دیدگاه‌ها، «کمیته امدادی» است و ما باید زنان و دختران را توانمند کنیم. دولت نمی‌تواند بیشتر از این خدماتی ارائه دهد.
خانواده در حاشیه خانه مدرن!

خانواده در حاشیه خانه مدرن!

یکی از تبعات دیگر حذف حیاط، تفکیک حیاط و وقت‌گذرانی در فضای باز شخصی است. وقتی این بخش حذف شد، تمایل افراد برای بیرون بودن از خانه بیشتر شد و این نبودن افراد در کنار هم، باعث تضعیف‌شدن پیوندهای خانوادگی می‌شود. ضمن اینکه فضاهای غیرشخصی و باز مثل پارک در شهرها روابط غیرخانوادگی از جمله روابط با جنس مخالف را تقویت می‌کند.