نگاهی به تجارب مسکن مهر
تعداد اخبار:۷

نگاهی به تجارب مسکن مهر

یکی از مهمترین اقداماتی که برای کاهش آسیب‌های مسکن مهر می‌توان انجام داد ایجاد و احیا هویت شهری ومعماری در این بافت‌ها است. آنچه مسلم است اینکه مناطقی که مسکن مهر در آن‌ها ایجاد شده تقلید از نماد‌های غربی و بر پایۀ الگو‌های مدرن بدون توجه به الگو‌های بومی ایران شکل گرفته است. برای ایجاد یک مجموعه زیستی با هویت، لازم است که قبل از احداث کاربری‌های مسکونی برای نیاز‌های تفریحی، اشتغال، تحصیل و تامین نیاز‌های معیشتی برنامه ریزی جدی و توأمان صورت بپذیرد. این پرونده بنا دارد تا با بررسی تجارب مسکن مهر، به چگونگی ایجاد مسکن پایدار و استاندار بپردازد.
مسکن مهر و چالش‌های فرا روی آن در چهارچوب توسعه شهری

مسکن مهر و چالش‌های فرا روی آن در چهارچوب توسعه شهری

ارائه طرح مسکن مهر از جسورترین طرح‌های مسکن درمقیاس کلان پس ازانقلاب بوده است؛ که معایب و مزایای قابل بحث و بررسی دارد، آن چه که درحال حاضر برای برنامه ریزان و مدیران می‌تواند حائز اهمیت باشد نقد، بررسی و آسیب شناسی این طرح بزرگ برای طرح‌های دیگر در سطوح ملی است.

انبوهی از ساختمان‌ها!

مساله‌ای که در بحث معماری مسکن مهر مطرح می‌شود این است که تعریف مدیران، برنامه ریزان و طراحان از مسکن چه بوده است؟ با بررسی‌های میدانی در شهر‌های مختلف کشور این چنین به ذهن متبادر می‌شود که خانه از نظر تصمیم سازان وتصمیم گیران حوزه مسکن به عنوان یک کالا دیده شده و در درجه بعدی به عنوان یک بنا فرض شده است.
عامل آلودگی هوا مازوت نیست، بی مسئولیتی است!

عامل آلودگی هوا مازوت نیست، بی مسئولیتی است!

کشور ما در زمینه مقابله با آلودگی هوا دارای قانون هست اما وضعیت هشدار فعلی و وخامت آلودگی هوا در اکثر کلانشهرهای کشور حاکی از بر زمین ماندن این تکالیف است.
سرپناه بی‌هویت

سرپناه بی‌هویت

باتوجه به گستردگی اقلیم و خرده فرهنگ‌ها در کشور، هر منطقه از کشور دارای نوع خاصی از معماری و شهرسازی است ازاین رو اتخاذ یک سیاست، راهبرد و راهکار یکسان در امر مسکن برای کل کشور یک اشتباه استراتژیک بود. در طرح‌های کلان مسکن در باید به این سوالات پاسخ داد. جایگاه هویت در برنامه ریزی مسکن کجاست؟

فردای شهر، متری چند؟

طرح تعدیل ساختار‌ها ازجمله طرح‌های پساجنگ بود که موردتوجه دولت وقت قرار گرفت و باعث دگردیسی سریعی در ارزش‌های برآمده از انقلاب شد؛ طرحی که موضوعات مورد بحث در تئوری‌های ارزشی سال‌های ابتدایی انقلاب را به‌صراحت زیر سؤال برد و در پرتو آن دگرگونی در نظام فرهنگ شهری رخ داد.
وعده بر زمین‌مانده «زمین»

وعده بر زمین‌مانده «زمین»

علیرغم اینکه امام خمینی (ره) برای رفع مشکل مسکن محرومان صراحتاً تأکید کردند که «به‌هیچ‌وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود» و باوجود نهادی همچون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا مسئله مسکن حل نشده و حتی در مقاطعی به بحران برای حکومت تبدیل شد؟
یکبار برای همیشه تکلیف سیاست اصلاحات ارضی را مشخص کنیم

یکبار برای همیشه تکلیف سیاست اصلاحات ارضی را مشخص کنیم

بیایید دوباره بازگردیم به اصلاحات ارضی. خصلت دوران اصلاحات ارضی ایجاب می‌کرد که دغدغه اصلی روستائیان معیشت باشد تا بازار. کشاورزی در این نوع اراضی روی زمین شخصی است و قابل‌انتقال به غیر است بنابراین اراضی تحت تملک مفروض ثبتی و عرفی هستند و زمینه فروش و انتقال و درنتیجه تقطیع خردی و پراکندگی آنان فراهم است در این واحد‌ها تقسیم‌کار پائین است.