چگونه مفهوم قدرت در حال گسترش به حوزه های جدید است
تعداد اخبار:۹

چگونه مفهوم قدرت در حال گسترش به حوزه های جدید است

این پرونده قصد دارد به این سؤال بپردازد که سیطره قدرت بر شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی تا چه میزان است و در دنیای امروز سیاست و دولت مدرن چگونه مرز میان حریم‌های زندگی افراد را دچار تغییر کرده است. اکنون دولت‌ها با اعمال کنترل و نفوذ، بر خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی شهروندان، رفتار فردی و اجتماعی آنها را زیر نظر دارند و زیست روزمره به میزان زیادی متأثر از حوزه قدرت است. بر این اساس می‌توان گفت که نظم اجتماعی در شرایطی که دولت مدرن روی کار است، بانظم اجتماعی دوره‌های پیش از آن تفاوت‌های زیادی دارد؛ به وجود آمدن ابزارهای فناوری و تکنولوژی مدرن باعث شده تا عرصه‌های جدیدی پیش روی قدرت سیاسی قرار بگیرد که ضمن افزایش قدرت حاکمان، احتمالاً به تضعیف قدرت شهروندان انجامیده است؛ شناختی که افراد نسبت به خود و مفاهیمی مانند زندگی، آینده، موفقیت و غیره پیدا می‌کنند، تحت تأثیر مقوله قدرت قرار می‌گیرد و هویت فردی و اجتماعی آنها به همین خاطر دستخوش تغییر شده است، به‌طوری‌که می‌توان گفت این قدرت سیاسی است که درنهایت شکل و کیفیت زندگی افراد را تعیین می‌کند. در چنین شرایطی مفاهیم نیز تغییر پیدا می‌کنند و جنبه‌های جدیدی به خود می‌گیرند و متناسب با آن، لازم است که ما هم دراک جدیدی از آنها پیدا کنیم. در چنین شرایطی ممکن است نظریه‌های سیاسی و اجتماعی پیشین کارایی خود را از دست دهند و یا نیاز به جرح‌وتعدیل داشته باشند. پرونده‌ی حاضر قصد دارد به ابعاد این موضوع بپردازد و قصد دارد به این سؤال بپردازد که در دهه‌های اخیر مفهوم قدرت سیاسی چه تغییری کرده و چه تأثیراتی بر زندگی نسل‌های جدیدتر گذاشته است.
حریم خصوصی، قدرت است

حریم خصوصی، قدرت است

جمع آوری و تجزیه و تحلیل انبوه داده‌های شخصی به دولت‌ها و شرکت ها، قدرت عجیبی بخشیده است. اکنون دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری در مورد شهروندان خود می‌دانند. به عنوان مثال، استاسی (سرویس امنیتی جمهوری دموکراتیک آلمان)، با همه تلاش‌هایی که کرد موفق شد فقط در مورد یک سوم جمعیت آلمان پرونده اطلاعاتی داشته باشد. اما سازمان‌های اطلاعاتی امروزه اطلاعات بسیار بیشتری در مورد تمام جمعیت کشورهایشان در اختیار دارند.
«سیاست روزمره» چگونه سرنوشت قدرت‌ها را تغییر می‌هد؟

«سیاست روزمره» چگونه سرنوشت قدرت‌ها را تغییر می‌هد؟

مهارت‌های مردمان قدیم در تنظیم سیاست، آنگونه که موردنظر و دلخواهشان بوده است باعث شده تا امروز برخی مورخان با استناد به نمونه‌های تاریخی منکر این باور شوند که مردم در گذشته و در دوران امپراطوری‌های سرکوب گر و مستبد نقش فعالی در سیاست نداشته‌اند.
آیا دولت‌ها باید وجود داشته باشند؟

آیا دولت‌ها باید وجود داشته باشند؟

امروزه، نظم اجتماعی تقریباً در همه جا یکسان است، اما مردمان پیشامدرن گزینه‌های متعددی برای انتخاب داشتند. گرابر و ونگرو معتقدند که مطمئناً این امر آن‌ها را صاحب نظر در امر سیاست می‌کند و قابلیت درکی عمیق از تمام امکانات فراتر از نابرابری‌ها، ارتش‌ها و پادشاهان به مردمان باستان می داده است.
تحول تکنولوژی ارتباطات حوزه‌های جدیدی از قدرت را شکل می‌دهد؟

تحول تکنولوژی ارتباطات حوزه‌های جدیدی از قدرت را شکل می‌دهد؟

از نظر جوزف نای انقلاب اطلاعات، جامعه شبکه‌ای و هر عامل تغییری، لزوما بنا ندارد که تغییری نهادی در ساخت قدرت ایجاد کرده، نهاد‌های رسمی موجود را تخریب و جایگزینی برای آن عرضه کند، بلکه نای ما را متوجه مرز‌ها و قلمرو‌های جدیدی از قدرت می‌سازد که دیگر در کنترل دولت‌های ملی نیست.
حاکم عرصه‌های جدید قدرت کیست؟

حاکم عرصه‌های جدید قدرت کیست؟

نهاد‌های سیاسی رسمی به طور جدی بر شبکه‌های مجازی تمرکز کرده اند، این شبکه‌ها مفهوم افکار عمومی را دچار تحولی جدی ساخته و طرح جدیدی از آن ارائه کرده اند، افکار عمومی قدرتی است تعیین کننده که توسط شبکه‌های اجتماعی احیا شده است. همه این سخنان ما را به سمت نوع جدیدی از قدرت رهنمون می‌سازد.
ظهور حوزه‌های جدید از قدرت

ظهور حوزه‌های جدید از قدرت

دولت‌های ملی طی قرون گذشته همواره متأثر از سرمایه‌داری وطنی بوده‌اند، اما با ظهور چندملیتی‌ها، این سرمایه‌داری بین‌المللی است که بر حاکمیت دولت‌ها اعمال‌نفوذ می‌کند. طبق آمار، شرکت‌های چندملیتی بیش از یک سوم اقتصاد دنیا را در اختیار دارند و تنها منحصر در کشور‌های جهان سوم و یا کشور‌های دارای حاکیت ضعیف نیستند.
قدرت هویت، چالش جدید دولت‌های ملی

قدرت هویت، چالش جدید دولت‌های ملی

کاستلز معتقد است که «جنبش‌های معترض در سراسر جهان، جنبش‌های بنیادگرایانه دینی و ... با وجود تفاوت‌های اساسی با هم، پدیداری به وجود می‌آورند که می‌توان آن‌ها را هویت‌های مقاومت، نامید که ویژگی‌های آن مقاومت در برابر سیل بنیان کن شبکه‌ای شدن عالم است...»
کتاب‌شناسی حکمرانی عصر دیجیتال

کتاب‌شناسی حکمرانی عصر دیجیتال

گستردگی و جامعیت داشتن، نایستا و پویا بودن، نیازمند بودن دولت‌ها برای عملکرد بهتر، افزایش کارایی نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی، پدید آمدن ارز‌های دیجیتالی و به چالش کشاندن پول‌های ملی و فراملی، درهم‌تنیده شدن با سیستم اداری دولتی و غیردولتی و... ازجمله مهم‌ترین عواملی است که لزوم شناخت آثار مربوط به حکمرانی عصر دیجیتال را ضروری می‌کند.
یک تهدید جدید که تاکنون سابقه نداشته است

یک تهدید جدید که تاکنون سابقه نداشته است

مسئله این است که آیا در بلندمدت هوش مصنوعی بهره‌وری و دستمزد انسان را افزایش می‌دهد یا با جایگزینی به جای کارگران منجر به بیکاری گسترده می‌شود. آینده بیشتر منوط به نقشی است که چارچوب‌های اقتصادی ما در توسعه و ساختار هوش مصنوعی ایفا خواهند کرد.