مجموعه پوستر «پیام آخرین فرستاده خدا» به مناسبت مبعث پیامبر مکرم اسلام ارائه می شود. این مجموعه پوستر برگرفته از احادیث رسول خداست.
اغنیا برتری ندارند!
اغنیا برتری ندارند!
زمامدار کافر!
زمامدار کافر!
ملاک جامعه مقدس
ملاک جامعه مقدس
حق ضعفا در جیب اغنیا
حق ضعفا در جیب اغنیا
کسی را پله نکن!
کسی را پله نکن!
خوارترین مردم!
خوارترین مردم!
هم پای شرک به خدا!
هم پای شرک به خدا!
نا بود می‌شوید اگر...
نا بود می‌شوید اگر...
ارسال نظر
captcha