توصیه‌هایی از علما برای جوانان؛
جوانی ناب‌ترین دوره زندگی هر آدمی است که اگر نیت خود و گام‌های خود را در مسیر انسانیت قرار دهد می‌تواند عاقبت نیکویی برای خود رقم بزند و در این میانه توصیه‌های علما، چراغ راهی است که چشمِ دل را بینایی و حیات می‌بخشد و در ادامه مسیر گام‌های او را استوارتر می‌سازد.
ارسال نظر
captcha