پایگاه تحلیلی سدید

برچسب ها
گفتمان سازی
مکتب‌شناسی پارچه‌نوشته‌ها و دست‌نوشته‌های روزهای مبارزات انقلاب اسلامی؛
بررسی تصاویر، نخست از اهمیت پارچه‌نوشته به منظور انتقال مفهوم خبر می‌دهد. تصاویر راهپیمایی‌ها پر است از پارچه‌نوشته‌ها و دست‌نوشته‌ها، دیوارنوشته‌ها و اعلامیه‌های انقلابیون که گویای نوعی کنش جمعی عمومی و آگاهانه است. پیام‌هایی موجز، قطعی و جریان‌ساز که هم شرایط روز جامعه را ترسیم می‌کنند و هم نوع نگرش انقلاب به آینده را مجسم می‌سازند.
کد خبر: ۹۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

محسن مهاجرنیا در نهمین دورۀ کرسی‌های آزاداندیشی تبیین کرد؛
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر گفت:«عقلانیّتی» که انقلاب اسلامی در دنیا تعریف کرد، عقلانیّتی است که بر اساس آموزه های قرآنی و دینی؛ عقل را بزرگترین قوۀ فاهمه و یک ابزاری قوی برای شناخت، برای زندگی و برای تعیین اهداف می داند.
کد خبر: ۷۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تاملاتی در خصوص وضعیت فرهنگی کشور با نگاه به بیانات امام و رهبری؛
گفتمان‌سازی با اقناعی که در پی دارد، عمل فرهنگی انسان‌ها را سامان داده و معنا می‌بخشد و آرمان‌ها و ارزش‌ها را در زندگی و عمل روزمره انسان‌ها عینیت می‌دهد. برای اجرای موفق اهداف و مقاصد فرهنگی باید به یک خواست عمومی و گفتمان تبدیل شوند و به‌شکل ارزش عمومی جامعه درآیند چراکه تا وقتی جامعه (از طریق گفتمان‌سازی) اقناع نشود، اهداف فرهنگی را اجرا نخواهد کرد.
کد خبر: ۵۳۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مهدی جمشیدی
هنگامی‌که امری به گفتمان تبدیل شد، «به طور طبیعی»، به عرصۀ «عمل/ اقدام/ اجرا/ تحقّق» نزدیک خواهد شد و اجرای آن، کار دشواری نخواهد بود؛ چون گفتمان حاکم بر یک جامعه، مانند «هوا» است که همگان چه بخواهند و چه نخواهند، آن را تنفّس می‌کنند. پس نباید تصوّر کرد که نیرو‌های فکری و فرهنگی، چون قدرت اثرگذاری ندارند و کار در دست مدیران و کارگزاران است، نمی‌توانند آرمان‌ها را دنبال کنند.
کد خبر: ۱۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

فروغ آسایش
تجربۀ نامطلوب انزوای بیانیّه‌ها و اسناد قبلی، کام دلسوزان و فرهیختگان را تلخ کرده و مهم‌تر آن‌که ما را از رسیدن به اهداف آن بازداشته است. براین‌اساس، در ادامه به این پرسش، پاسخ داده می‌شود که چگونه می‌توان بیانیّه را از گزند فراموشی و غفلت و حاشیه‌نشینی، محفوظ و آن را همچنان، در صدر تأمّلات و توجّهات، نگاه داشت.
کد خبر: ۱۷۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷