پایگاه تحلیلی سدید

برچسب ها
امام و رهبری
تاملاتی در خصوص وضعیت فرهنگی کشور با نگاه به بیانات امام و رهبری؛
گفتمان‌سازی با اقناعی که در پی دارد، عمل فرهنگی انسان‌ها را سامان داده و معنا می‌بخشد و آرمان‌ها و ارزش‌ها را در زندگی و عمل روزمره انسان‌ها عینیت می‌دهد. برای اجرای موفق اهداف و مقاصد فرهنگی باید به یک خواست عمومی و گفتمان تبدیل شوند و به‌شکل ارزش عمومی جامعه درآیند چراکه تا وقتی جامعه (از طریق گفتمان‌سازی) اقناع نشود، اهداف فرهنگی را اجرا نخواهد کرد.
کد خبر: ۵۳۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴