پایگاه تحلیلی سدید

برچسب ها
بازدارندگی
بررسی نظریه بازدارندگی در گفتگو با مجید عباسی؛
لیبرال‌ها و طرفداران بقیه اندیشه‌ها هم در روابط بین‌الملل معتقد به بحث بازدارندگی شده‌اند. اگر همین اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از پایه‌های لازم برخوردار بود و دشمن متوجه این قضیه می‌شد که با تحریم نمی‌تواند ضربه‌ای به جمهوری اسلامی بزند یا ضربه اندکی وارد کند، در این‌صورت بود که دیگر از حربه تحریم اقتصادی علیه ما استفاده نمی‌کرد. لذا زیرساخت‌های اقتصادی و به‌خصوص بحث‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی برای ما می‌توانست یک بازدارندگی موثری را در مقابل دشمن به وجود بیاورد.
کد خبر: ۶۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

پژوهشی درباره بازدارندگی غیرنظامی با تاکید بر فرهنگ سیاسی؛
اگر تا قرن بیستم واژه قدرت در عرصه بین‌الملل غالباً ناظر به قدرت نظامی بود، در عصر حاضر این واژه، مفهومی فراتر از قدرت نظامی یافته و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را نیز دربر می‌گیرد. تجربه رویارویی نظامی برخی کشور‌های دارای تسلیحات پیشرفته نظامی با کشور‌های دیگری که از نظر نظامی هم تراز نبوده‌اند نشان می‌دهد که عوامل غیرنظامی نیز می‌توانند به عنوان ابزاری در جهت مهار و خنثی سازی تهدید‌های نظامی به شمار روند که از این عوامل با عنوان « بازدارندگی غیرنظامی» یا « بازدارندگی مادی» یاد می‌شود. پژوهش حاضر به ابعاد این موضوع و شیوه‌های تحقق آن پرداخته است.
کد خبر: ۲۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷