پایگاه تحلیلی سدید

برچسب ها
قوانین اسلامی
درنگی بر تقدم جامعه اسلامی بر قوانین اسلامی در گفتگو با علی نجفی توانا؛
مقررات جزای اسلامی را باید در فضای اسلامی اجرا کرد. یعنی باید در یک جامعه‌ای اقتصاد اسلامی، فرهنگ اسلامی، مدیریت اسلامی و ... وجود داشته باشد تا ما بتوانیم ارزش‌های اسلامی را به گونه‌ای اجرا کنیم که هم مقبولیت پیدا کند و هم مظلوم واقع نشود. واقعیت آن است که قوانین جزایی اسلام در کشور ما مظلوم واقع شده است.
کد خبر: ۷۵۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

قوانین اسلامی، قطعات پازلی؛
امنیت به عنوان مهم‌ترین دغدغه انسانی، بخش مهمی از قوانین را به خود اختصاص داده است. به این معنا که بیشتر قوانین در راستای تامین این مهم نوشته و وضع شده است؛ زیرا زندگی به‌ویژه زندگی اجتماعی انسان بی‌تامین امنیت، زندگی سختی است.
کد خبر: ۷۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

دچار خودسانسوری فرهنگی هستیم

حکمرانی اقتضایی عدالت نمی‌آورد

ما در ایران اقوام غیربومی نداریم

بنیان‌گذار دولت ملی در ایران کیست؟

عدالت‌گستری مهم‌ترین هدف قیام «مهدی موعود» است

دانشگاه جای فکر است نه شعار!

آمریکا در مسیر زوال بی‌بازگشت

هم خانواده ساز!

ایده حکمرانی امام خمینی علاوه بر فقه مبتنی بر فلسفه، کلام و عرفان بود

«جنگ داخلی» نمایش خون‌بازی در کاخ سفید

هیچ‌کس ۱ میلیارد دلار درآمد ندارد!

از زمان مواجهه ایرانیان با مدرنیته،جامعه ما پیچیده تر شده است

معمار‌ ایران مستقل و آزاد

هویت، تئوری اختصاصی هر نوجوان برای زندگی

نوجوان باید ظلم‌ستیز باشد

رقابت پیرمردها در افول آمریکا!

نفوذ به عمق دستگاه تئوری‌پرداز و تمدن غرب!

تغییر نگرش انسان به عالَم و آدم، مبتنی بر چیست؟

می‌توان از ابزار‌های جدید در آئین‌های مذهبی استفاده کرد

حکمرانی اسلامی را به حکمرانی فقهی تقلیل ندهیم

حرکت شهید رئیسی در مسیر تبدیل «قدرت» به «خدمت» بود

مدارس خصوصی و بازتولید تفکر طبقاتی در ایران

جا زدن ترجیحات شخصی به عنوان تحلیل علمی!

نگاه «رنه گنون» به وضعیت میانجای و میانجی بودن فرهنگ ایرانی

مختصات جنگ فرهنگی را درک نکردیم

«تهران جان» در کتابفروشی‌ها

روشنفکران ما نسبت به انسجام ملی بی‌تفاوت‌اند

شهرهای بی انسان؛ انسان‌های بی شهر!

ایران، جامعه تاریخی دین‌دار

هویت نوجوان طی فرایند مستمر در معرض بازاندیشی است