پایگاه تحلیلی سدید

برچسب ها
بحران هویت
بررسی قصه‌ها و آورده آنها برای جامعه ایرانی در مصاحبه با کبری بابایی؛
زمانی که خیلی از آدم‌ها سواد خواندن و نوشتن نداشتند و کتاب به شکل امروزی مرسوم نبود، عملاً بار ادبیات را بخشی از این قصه‌ها به دوش می‌کشیدند. قصه به دورهمی‌های خانوادگی، فضاهای قهوه‌خانه‌ای و جمع‌های کوچک و بزرگ ورود کرده بودند و عملاً کارکرد تربیتی و اندیشه‌سازی داشته‌اند. قصه یکی از سنت‌های خانوادگی بوده که همه را با هدف سرگرمی و دغدغه آموزش دور هم جمع می‌کرده است.
کد خبر: ۹۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

گزارشی در باب بحران هویت در معماری شهری؛
این روزها هر جا که می‌روی یک برج بلند و نقره‌‌ای بی‌هویت در هر محله‌ای جا خوش کرده و انگار دیگر خبری از بناهای ماندگار سابق نیست.
کد خبر: ۷۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

هویت از عینک اندیشمندان؛
بحث از بحران هویت در عصر معاصر همواره قرین و همراه بحث از هویت است. هنگامی که از بحران هویت صحبت می‌کنیم با بر خورد دو سنت سر و کار داریم، این موضوع در کشور ما نیز به طور معمول با برخورد دو سنت غربی و اسلامی-ایرانی رخ داده است. در این باره مجتهدی معتقد است که امروزه در اعتدال هویتی قرار نداریم و راهکار خروج از بحران در آگاهی و خودآگاهی است.
کد خبر: ۴۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

هویت از عینک اندیشمندان؛
پرداخت به هویت ایرانی برای برون رفت از چالش‌ها، ضرورت است. بررسی ایده جامعه شناسان درزمینه هویت ابتدا در آسیب‌شناسی نظریات موجود موثر است، سپس پاسخ به این پرسش است که انسان باید چگونه باشد. دراین‌باره کچویان معتقد است که همه بحث‌های هویتی بیان هویت مطلوب بوده‌اند و هیچ‌کدام از آنها این را بیان نکرده است که انسان ایرانی به معنای محقق چیست.
کد خبر: ۴۵۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷