پایگاه تحلیلی سدید

برچسب ها
پگاه مصلح
در گفتگو با پگاه مصلح مطرح شد؛
من با بومی شدن موافق هستم، اما با بومی‌سازی که جنبه ایدئولوژیک دارد و مبتنی‌بر اجبار و مهندسی جامعه آکادمیک است، موافق نیستم، زیرا این کار شکست خورده است. اما بومی شدن از قضا درون نظریه‌پردازی سیاسی اتفاق می‌افتد یعنی ما به آن سمت برویم که اصول نظریه‌پردازی را بیاموزیم و با دغدغه‌هایی که داریم به این رو بیاوریم که چگونه می‌شود به این دغدغه‌ها با نظریه‌پردازی مناسب پاسخ داد و این‌گونه بومی شدن صورت می‌گیرد. تفکیک امر سیاسی از امر اجتماعی بسیار دشوار است
کد خبر: ۵۳۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸