پایگاه تحلیلی سدید

برچسب ها
سیدمحمود نجاتی حسینی
یک خوانش جامعه‌شناختی از دین و پیشرفت معنوی-مدنی و تکامل عقلانی-اخلاقی به قلم سیدمحمود نجاتی‌حسینی؛
تحول می‌تواند مقدمه و پیشران پیشرفت باشد. همان‌گونه که توسعه می‌تواند نقش علت آماده کننده برای تحول را ایفا کند. به این معنا، هر پیشرفتی دورنمای توسعه و تحول است و نیز هر پیشرفتی نتیجه تبعی و تابعی توسعه و تحول است. پیشرفت، پس رفتن روبه‌جلو و راندن جامعه و تاریخ و فرهنگ به سمت جلوتر رفتن به‌صورتی متحول‌تر و توسعه‌یافته‌تر است.
کد خبر: ۸۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

وضعیت‌سنجی نهاد روحانیت به عنوان گروه مرجع اجتماعی در گفتگو با سیدمحمود نجاتی‌حسینی/ بخش سوم؛
باید مردم حساسیت بیشتری نسبت به دین پیدا کنند. درعین‌حال نباید از این نکته غافل شد که ذائقه دینی‌شان هم تغییر کرده است. این همان دین مردم‌پسند، فقه مردم‌پسند، دین‌گرایی مردم‌پسند و روحانیت خواهی مردم‌پسند است. باید این سلایق تازه را به خوبی مدیریت کرد تا هم حقیقت دین آسیب نبیند و هم دین‌داری مردم حفظ، تأمین و تضمین شود.
کد خبر: ۷۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

وضعیت‌سنجی نهاد روحانیت به عنوان گروه مرجع اجتماعی در گفتگو با سیدمحمود نجاتی‌حسینی/ بخش دوم؛
بروکراسی و تکنوکراسی باید کارامدی و بهره وری داشته باشد. وقتی از منظر روان شناسی اجتماعی و سیاسی کار و شغل و نیز جامعه شناسی مدیریت و سازمان نگاه می‌کنید میزان مقبولیت و مطلوبیت نهاد روحانیت که قدرت را در دست گرفته، برمی‌گردد به اینکه تا چه اندازه این نهاد – سازمان کارامدی و بهره وری دارد و تا چه اندازه می‌تواند زندگی سیاسی و اجتماعی را به نحو احسن وفق یک عقلانیت مطلوب و مقبول و معقول اداری اجرایی مدیریت کند.
کد خبر: ۷۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

بررسی وظایف ناقد و مسئولان در گفتگو با سیدمحمود نجاتی حسینی؛
مدیر گروه دین انجمن انسان‌شناسی ایران گفت: یک نقد حقیقی واقعا انتقادی به معنای درست کلمه و یک امر انتقادی که برای جامعه و فرهنگ و سیستم و مردم و زیست جمعی در حال و آینده‌های دور و نزدیک مثمرثمر باشد، چنانچه دارای این اوصاف اجتماعی فرهنگی و معرفتی عقیدتی باشد قطعاً هم گفتنی و هم شنیدنی و هم به کار بستنی و مؤثر و کارآ و سازنده است.
کد خبر: ۷۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸