به‌بهانه چهل‌وششمین سالگرد دکتر علی شریعتی؛
علی شریعتی، نویسنده و جامعه‌شناس ایرانی بود که اندیشه‌ها و آرای وی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و پس از پیروز انقلاب اسلامی موردتوجه بوده است. برای اغلب که حداقل شناخت را نسبت به دکتر شریعتی دارند، سخنرانی‌های حسینیه ارشاد معروف است. مجموع سخنرانی‌های او در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۵ ش در مجموعه ۳۶ جلدی آثار شریعتی منتشرشده است. نظرات و اندیشه شریعتی درباره موضوعاتی چون اسلام‌شناسی، پروتستانیسم اسلامی، روشنفکری دینی، شیعه شناسی، تشیع علوی و تشیع صفوی همواره موردنقد و بررسی بوده است.
ارسال نظر
captcha