پایگاه تحلیلی سدید

چندرسانه‌ای
مجموعه نماهنگ «اربعین»

مجموعه نماهنگ «اربعین»

به مناسبت فرارسیدن ایام پیاده روی اربعین حسینی، مجموعه نماهنگ با موضوع «اربعین» برای استفاده عاشقان سید و سالار شهیدان منتشر می‌شود.
مجموعه نمایشگاهی «اربعین از نگاه رهبری»

مجموعه نمایشگاهی «اربعین از نگاه رهبری»

به مناسبت فرارسیدن ایام پیاده روی اربعین حسینی، مجموعه نمایشگاهی «اربعین از نگاه رهبری» برای استفاده عاشقان سید و سالار شهیدان منتشر می‌شود.
مجموعه نمایشگاهی «کل ارض کربلا»

مجموعه نمایشگاهی «کل ارض کربلا»

به مناسبت فرارسیدن ایام پیاده روی اربعین حسینی، مجموعه نمایشگاهی «کل ارض کربلا» برای استفاده عاشقان سید و سالار شهیدان منتشر می‌شود.

مجموعه پوستر محرم

به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت سرور و سالار شهیدان مجموعه پوستر ویژه محرم برای استفاده عاشقان حسینی منتشر می شود.
مجموعه نماهنگ محرم

مجموعه نماهنگ محرم

به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت سرور و سالار شهیدان مجموعه نماهنگ ویژه محرم برای استفاده عاشقان حسینی منتشر می شود.