پایگاه تحلیلی سدید

برچسب ها
خشم الهی
خیانت و خیانتکاران از منظر قرآن؛
خداوند در آیاتی چند تبیین می‌کند که سنت و قانون الهی بر این قرار گرفته است که هرگز شخصی با خیانت نمی‌تواند به اهداف و مقاصد خود برسد و کسی که بخواهد از این راه به مقصد و هدف برسد همواره از مقصد و هدف باز خواهد ماند و بدان نمی‌رسد. خداوند در آیه ۵۲ سوره یوسف و نیز ۵۸ و ۸۹ سوره انفال شکست و ناکامی خائنان را از سنت‌های الهی می‌شمارد تا این معنا را القا کند که با خیانت کسی به موفقیت و پیروزی دست نخواهد یافت.
کد خبر: ۵۳۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰