پایگاه تحلیلی سدید

برچسب ها
جامعه شناسی
در نشست گفتگو‌های انتقادی پژوهشگاه علوم انسانی مطرح شد؛
امروزه هم جامعه‌شناسی جوامع شرقی را موضوع خود می‌داند و هم مردم‌شناسی به مطالعه جوامع غربی می‌پردازد. همچنین رشته‌های معرفتی جدیدی نیز همچون مطالعات فرهنگی و انسان‌شناسی پا به عرصه ظهور گذاشته‌اند. از طرف دیگر جوامع شرقی نیز در تلاش برای توضیح خود اقدام به خلق رشته‌های جدیدی با عناوینی چون مطالعات اجتماعی، دانش اجتماعی و... زده‌اند تا بنابر مدعیات خود، فهمی بومی و نه غربی از خویش ارائه دهند. با این مقدمه پرسش نخست را می‌توان این‌گونه بازتولید نمود که چه رشته‌ای توانایی بیشتری در توضیح جامعه ایرانی دارد؟
کد خبر: ۸۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

نشست گفت‌وگوی انتقادی؛
دهمین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوی انتقادی با محوریت «پژوهشکده مطالعات اجتماعی یا جامعه‌شناسی؟» با شرح پرسشی در باب نسبت آن با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.
کد خبر: ۸۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

بررسی ابعاد جامعه شناختی عهدنامه حضرت امیر(ع) خطاب به مالک اشتر در گفتگو با سعید وصالی؛
نکته مهمی که در اینجا مایلم به آن اشاره کنم، موضوع حق در نهج البلاغه است. غربی ها براین باور بودند که منافع و امکانات در جوامع پراکنده هستند و هر فردی می توان به اختیار خود از این مواهب برخوردار شود. در اینجا دخالتی از سوی دولت الزامی شناخته نمی شود، اما در سالیان اخیر و پس از ظهور جان رالز این نظریات دگرگون شد. رالز معتقد بود که نمی توان کیک نفع شخصی را رها کرد و اینطور گفت که هرکس به میزان نیازش از آن بهره برداری کند! چون افرادی در جامعه وجود دارند که نمی توانند سهم خود را از این کیک بردارند. افرادی مثل بیماران، افراد آموزش ندیده، افراد ناتوان، افراد بیسواد و بیکار و...
کد خبر: ۸۶۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

درباره «تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام»، نگاهی از منظر «تاریخ اندیشه» و «فلسفه علوم اجتماعی»/ بخش سوم؛
در جهان اسلام نه تجربه صنعتی شدن را داشتیم و نه شهرنشینی و نه سرمایه‌داری. انقلاب‌های سیاسی، شورش‌های اجتماعی، اصلاحات دینی و نه رشد علم مدرن در جوامع اسلامی تجربه نشده است. اجتماع زیستی جهان اسلام، همچون روستایی عشایری بود که فرهنگشان شفاهی است. در این جامعه، غلبه با فهم متعارف و عقل سلیم بود تا ذهنیت علمی و عقل‌گرای انتقادی در این جوامع غلبه داشته باشد.
کد خبر: ۸۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

درباره «تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام»، نگاهی از منظر «تاریخ اندیشه» و «فلسفه علوم اجتماعی»/ بخش دوم؛
بخش از اندیشه اجتماعی که بسیار فلسفی است و با آراء فلسفی سروکار دارد و تحلیل فلسفی می‌کند یا بخشی از اندیشه اجتماعی که ماهیت فلسفی به خودش می‌گیرد و با رأی فلسفی بیان می‌شود، فلسفه اجتماعی نام دارد و به کسی که فلسفه اجتماعی را اندیشیده و پیرامون آن صحبت می‌کند، فیلسوف اجتماعی می‌گوییم. ابن خلدون یک فیلسوف اجتماعی بود. فارابی کسی است که به مرزهای فلسفه اجتماعی نزدیک شده است.
کد خبر: ۸۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

درباره «تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام»، نگاهی از منظر «تاریخ اندیشه» و «فلسفه علوم اجتماعی»؛
مولفان برخی از کتاب های تاریخ اندیشه، خوش بینانه و البته از سر بی احتیاطی علمی و بی دقتی فکری و روشی، فرض را بر این گرفته اند که قطعا تفکر اجتماعی مسلمین به سبک تفکر مسیحی غربی آن وجود داشته و لذا نیازی هم به این مباحث تخصصی روش شناختی و نظریه‌مند نیست پیرامون تفکر اجتماعی مسلمین نیست!
کد خبر: ۸۵۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

«مسئله اجتماعی چیست و چگونه می‌توان آن را مشاهده کرد» با گفتار سیدمحمود نجاتی حسینی/ بخش اول؛
یکی از مهم‌ترین مراجع تعیین مسئله اجتماعی، عرف یا فرهنگ است. فارغ از اینکه جوامع تک‌فرهنگی یا چندفرهنگی باشند، جامعه‌شناسان خود جامعه را مرجع تعیین مسئله می‌دانند. هر جامعه سیستمی از باورها، ارزش‌ها و هنجارها دارد که اینان را باارزش تلقی کرده و تخطی‌گران از این سیستم را مجازات می‌کند. دولت در بخشی از این فرایند، نماینده جامعه است.
کد خبر: ۸۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

وضع‌شناسی جامعه ایران معاصر در گفتگو با سیدابراهیم رئوف موسوی؛
شناخت ما از جامعه و بلکه ویژگی‌های ایران معاصر، در شرایط عادی شکل نگرفته است. یعنی ما از موضع شناخت نپرسیده‌ایم که ایران و ایرانی چه ویژگی‌هایی دارد بلکه ویژگی‌های ایران و ایرانی را در پاسخ به این سؤال که چرا ما پیشرفت نمی‌کنیم و از اخذ توسعه ناتوانیم شناخته‌ایم. به این موضوع اضافه کنید که ما خود و مسائلی خود را در ۲۰۰ سال اخیر از نگاه خودمان یا از نگاه واقعی ندیده‌ایم، حتی از نگاه مستشرقان هم ندیده‌ایم بلکه از نگاه مستشرق زده دیده‌ایم؛ یعنی حتی ما اگر غربی یا شرق شناسانه به خودمان نگاه می‌کردیم باز فهم ما از خودمان واقعی‌تر بود، ما خودمان را با نگاه شرق‌شناس‌زده دیده‌ایم.
کد خبر: ۸۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

وضع شناسی جامعه ایران معاصر؛
هنگام صحبت کردن از وضع شناسی جامعه ایران امروز، سر و کار ما با مختصاتی است که در این برهه از زمان و مکان تعین یافته، لذا حتی اگر به تاریخ و وجوه ثابت هویت ایرانی نظر کنیم، برای معنادار کردن امروز آن است. ما می‌خواهیم بفهمیم جامعه‌ای که اکنون وارد قرن جدید چهاردهم میلادی شده دارای چه مختصاتی است.
کد خبر: ۸۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

گفتگویی با سلمان صادقی زاده درباره اندیشه های آلن تورن؛
سلمان صادقی زاده گفت: تمام اندیشه‌های تورن در تقابل با نهیلیسم است چون سوژه خودش خاستگاه معنا است. آلن تورن در کتاب خود عبارت زیبایی را نقل می‌کند و رفرنسی و به یکی از عرفا و پیشوایان معرفت‌شناسی می‌دهد و می‌گوید: «اگر من به خودم نیندیشم، پس چه کسی به من بیندیشد؟! و اگر نه اکنون، پس کی؟!» یعنی انسان باید معنا را در درون خود پیدا کند.
کد خبر: ۸۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

گفتگویی با سلمان صادقی زاده درباره آثار آلن تورن؛
سلمان صادقی‌زاده گفت: سنت و مدرنیته جدالی با هم ندارند، چرا ندارند؟! وقتی از مدرنیته صحبت می‌کنیم باید این مساله را روشن کنیم که مدرنیته لفظی با ریشه‌ای لاتین است اما به هیچ عنوان با سنت هیچ جامعه‌ای بیگانه نیست. چون مدرنیته چیزی نیست جز آنچه که در عصر مشروطه به زیبایی به «تجدد» ترجمه شد. تجدد یعنی ایجاد امر جدید در بستر امر قدیم.
کد خبر: ۸۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

گزارشی از نشست «هیس! دانشگاه فریاد نمی‌زند»؛
بسیاری از کارشناسان و فعالان آموزش عالی حوادث ماه‌های گذشته در کشور را ناشی از عدم گفت‌وگو بین نخبگان جامعه دانسته‌اند و معتقدند اگر نخبگان جامعه پای صحبت‌های یکدیگر بنشینند، دیگر بحث‌های رادیکالی به بطن جامعه راه پیدا نمی‌کند و چه‌بسا راه‌حلی برای مشکلات و معضلات پیدا خواهد شد.
کد خبر: ۸۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

گزارش پیرامون نبود فرهنگ عذرخواهی؛
به عقیده جامعه‌شناسان، افراد به وقت اشتباه و هنجارشکنی، عذرخواهی نمی‌کنند چون این فرهنگ از کودکی و سنین پایه در آنها درونی نشده و مراکز آموزشی مرجع از خانواده گرفته تا مدرسه و دانشگاه، به آنها یاد نداده‌اند که ابتدا با اتکا به تعقل و تجربه، از موقعیت‌های اشتباه‌آفرین بپرهیزند و بعد اگر اشتباهی هم رخ داد، در مقام عذرخواهی ظاهر شوند تا بزرگی شخصیت و خردشان نمایان شود.
کد خبر: ۷۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

گفت‌وگویی با مختار نوری درباره نسبت «خیر عمومی» با وضعیت فعلی کشور؛
مختار نوری گفت: به‌طورکلی من معتقدم خیر عمومی حلقه مفقوده جامعه و سیاست‌ورزی ما ایرانیان امروز است، هم جامعه و هم سیاستمداران هر دو این موضوع اساسی در حوزه امر سیاسی و سیاستگذاری را گم‌ کرده‌اند. با رویکردی انتقادی بر این باورم هم در جامعه و هم در سیاست ما حوزه عمومی غایب شده است و چون مبنای مشترکی نداریم دائما درحال کشمکش و تخاصم با یکدیگریم.
کد خبر: ۷۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

گفتگویی با دکتر اصغر مهاجری درباره روانشناسی زرد؛
این روزها در فضای مجازی با صفحات پر زرق ‌و برقی روبه‌رو می‌شویم که می‌خواهند در کم‌ترین زمان، مشکلات روانی ما را حل کنند، یا اینکه ظرف مدتی کوتاه ما را به موفقیت‌های بزرگ و ثروت‌های کلان برسانند، صاحبان این صفحات همان افراد بدون تخصصی هستند که به «روانشناسان زرد» مشهور شده‌اند.
کد خبر: ۷۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

گفت‌وگویی با مختار نوری درباره نسبت «خیر عمومی» با وضعیت فعلی کشور؛
مختار نوری گفت: ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که مقوله خیر عمومی دارای ادبیات گسترده‌ای است و در انحصار هیچ جریان فکری خاصی نیست و متفکران مختلفی از دوران قدیم تا به امروز بدان توجه کرده‌اند. در دوران معاصر نیز هم در «فلسفه قاره‌ای» و هم در «فلسفه تحلیلی» می‌توان نمونه‌های قابل توجهی از توجه و تاکید بر خیر عمومی را یافت.
کد خبر: ۷۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

مبانی و راهبرد‌های انسجام اجتماعی در گفتگو با بیژن عبدالکریمی؛
گفتمان انقلاب ظرفیت‌های بالاتری دارد، ولی در واقع جهال، خوارج، ظاهراندیشی دینی و اندیشه‌های منحط سنتی در حوزه‌های ما سیطره پیدا کرده است. تکنوکرات‌ها و بروکرات‌هایی که هیچ آرمان و ایدئولوژی ندارند؛ اما در پشت گفتمان انقلاب پنهان شده است. این پیوند دو دسته، تمام ارزش‌های انقلاب را خفه کرده است.
کد خبر: ۷۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

گزارشی در باب نقد وضع جامعه‌شناسی ایران؛
جامعه‌شناسی ایران عمدتا بی‌هویت است؛ فرهنگ و جامعه را نسنجیده و متعصبانه موردحمله قرار می‌دهد و تحقیر می‌کند و فاقد آگاهی تاریخی-سرزمینی است. در جامعه‌شناسی ایران مدرنیته نیز بد فهمیده شده و خود جامعه‌شناسی به یک ایدئولوژی بی‌ریشه مبدل گشته است که می‌خواهد جامعه ایرانی را با نگاهی زمینه‌زدوده آسیب‌شناسی کند، حال‌آن‌که خودش نیاز به آسیب‌شناسی بنیادین دارد.
کد خبر: ۷۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

گفت‌وگو با محسن دنیوی درباره جامعه ایران؛
در تحلیل وضعیت جامعه ایران آنچه مهم و مورد تامل می‌نمایاند این است که شاید نتوان حکمی کلی درباره همه جامعه ایران صادر کرد و جامعه ایران را با یک تحلیل واحد سنجید. جامعه ایران واجد پیچیدگی‌هایی است که باید آن را در ارائه تصویر از آن لحاظ کرد.
کد خبر: ۷۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

 مراحل تجدید آگاهی ایرانیان در گفتگو با رحیم محمدی و سید جواد میری/ بخش اول؛
دو قرن سکوت که عبدالحسین زرین کوب می‌نویسد، با منابع تاریخی سازگاری ندارد. اگر شما می‌خواهید تاریخ ورود اسلام به ایران را بازسازی کنید باید توجه کنید که یمن یکی از «ساتراپ‌ها» و یا همان نگهبان قلمرو ایران بوده است و آن‌ها پیش از ورود اسلام به ایران مسلمان شده بودند و پیش از آنکه جنگ‌های دوران اموی و عباسی علیه ایران شکل بگیرد، اسلام به ایران واردشده و در ذهن و زبان ایرانیان جای گرفته بود.
کد خبر: ۷۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

تدریس موسیقی در ایران شکست‌ خورده است

فرصت محدود اصلاح جمعیت

عدالت اجتماعی در زندگی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیه

هزینه بالای سگ‌گردانی

آیشمنی که محاکمه نشد

زخم کاری «بازنگشت»

معلولین و تکالیف بر زمین‌مانده

فیلم‌هایی که معلولان را روی پرده آوردند

ریشه قرآنی‏ و دینی توسل از دیدگاه شیعه چیست؟

جایگاه موسیقی حرفه‌ای؛ مبهم و نامعلوم!

سینمای استراتژیک بدون نقشه‌راه

چراغ همیشه روشن سینمای ایران

ایستاده در مقابل قراردادهای استعماری

قصه ناقص این هفت نفر

به نام مسافر به کام فساد

اسلام و نگاه متعادل به مسئله طلاق

پریشان گویی یک جنایتکار

انزوای سیستماتیک مسلمانان فرانسه با توجیه دفاع از سکولاریسم

صداوسیما بدون قانون اداره می‌شود!

به عصر بی‌ثباتی در زندگی خانواده‌ها خوش آمدید!

انسان‌شناسی و خطر سقوط سینمای ایران؟

«اراده آزاد» واقعیت یا توهم؟

کودکان ابزار نیستند از ایجاد صفحه اینستاگرامی برای آنها بپرهیزید

جلال آل‌قلم

ایران و افغانستان، ملتی با سرنوشت واحد اما گرفتار جنگ شناختی!

ظهور کودکانی که از نظر جنسیتی سردرگم هستند!

یک باور عمومی غلط؛ «بازی‌های ویدئویی اعتیادآورند!»

آیا توانسته‌ایم از حضور نخبگان مهاجر در کشورمان استفاده کنیم؟

یک نقد مشفقانه

نسل امروز اسطوره ندارد