گفت‌و‌گوی با یحیی نیازی، نویسنده «خروج از بن‌بست»؛
موضوع و محتوای این اثر به عملکرد لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) طی عملیات مسلم بن‌عقیل می‌پردازد و در ادامه سلسله کار‌هایی است که نشر ۲۷ انجام داده که پیش‌تر به عملیات‌های مختلف در قالب یگان‌نویسی پرداخته است. نیازی ماهیت کتابش را اینچنین بیان کرد: «خروج از بن‌بست» کتاب پژوهشی است که آماده‌سازی آن مراحل مختلفی را طی کرده است. تحقیقات اولیه اثر توسط نشر ۲۷ انجام شد که اسناد را جمع‌آوری کرده بودند و در اختیار بنده قرار دادند

به گزارش «سدید»؛  در دوران دفاع‌مقدس لشکر‌های متعددی از سپاه و ارتش در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشتند که در این میان از یکی از لشکر‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیار شنیده‌ایم؛ لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص)؛ لشکری که در بیشتر عملیات‌ها حضور پررنگی داشت. یکی از عملیات‌هایی که لشکر ۲۷ در آن حضور داشت، عملیات مسلم بن‌عقیل بود که در مقطع زمانی ۹ مهر تا ۲۸ آبان ۱۳۶۱ در منطقه سومار در استان کرمانشاه ایران و استان دیاله (دیالی) عراق در جبهه میانی انجام شد. این عملیات در شرایطی برنامه‌ریزی و اجرا شد که مجموعه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در عملیات رمضان نتوانسته بودند به اهداف مورد نظرشان دست یابند و روند پیروزی‌های ایران در عملیات‌های موفق سال دوم جنگ متوقف شده بود.


عملیــات مســلم بن‌عقیل بــه فرماندهــی قــرارگاه تــازه‌تاســیس نجــف اشــرف بــا هــدف آزادســازی ارتفاعـات مـرزی متعلـق بـه ایـران، تصـرف ارتفاعـات مشـرف به شـهر مندلـی عـراق و انهـدام نیروهـای ارتـش بعثـی عـراق بــا پیروزی‌هــای قابـل توجــه ایــران همـراه بــود. در ایــن عملیـات، نیروهــای ایــران بــا رعایــت اصــل غافلگیــری، توانسـتند حــدود ۱۵۰ کیلومتــرمربــع از خــاک کشــور را آزاد کننــد و بیــش از ۳۰ کیلومتــر نیــز بــه داخــل خــاک عـراق پیشـروی کننـد. بـا انجـام ایـن عملیـات رزمنـدگان اسـلام توانسـتند بـرای نخسـتین‌بـار از شـروع تهاجـم صـدام، وارد خـاک عـراق شـوند.

در این عملیات فرماندهان بزرگ جنگ همچون شهید محمدابراهیم همت نقش داشتند و به طور کلی لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) - که در آن زمان به شکل و ساختار کنونی‌اش نبود - نقش موثری در عملیات داشت. کتاب «خروج از بن‌بست»، جلد سوم از کارنامه عملیاتی این لشکر  است که در قالب مجموعه ۱۰ جلدی حماسه ۲۷ توسط انتشارات ۲۷ بعثت چاپ و روانه بازار نشر شده است. در این رابطه «وطن امروز» با یحیی نیازی، نویسنده کتاب «خروج از بن‌بست» گفتگو کرد.

یحیی نیازی در ابتدای گفتگو درباره شروع نوشتن و وارد شدن به عرصه نویسندگی گفت: بنده نوشتن را از دوران راهنمایی و دبیرستان شروع کردم. در آن مقطع، انشا‌های خوبی می‌نوشتم، اما به طور جدی از سال ۱۳۷۴ زمانی که دانشجوی کارشناسی مدیریت آموزشی بودم، نوشتن را آغاز کردم و درحوزه‌های آموزشی و علوم تربیتی تا ابتدای سال ۸۰ مقالات متعددی نوشتم. از سال ۱۳۸۰، به پیشنهاد دوستان به روایت فتح رفتم و نوشتن راجع به شهدا (ادبیات پایداری) را آغاز کردم. سال ۸۴ کتاب «بی‌سیم عملیاتی کرکوک» به قلم بنده چاپ و روانه بازار نشر و در سال ۸۵ به عنوان کتاب سال دفاع‌مقدس شناخته شد. این روند در نویسندگی ادامه پیدا کرد و تا به حال حدود ۲۶ عنوان کتاب در حوزه دفاع‌مقدس و تعدادی هم در حوزه علم مدیریت از بنده به چاپ رسیده است.  

انتشارات سوره مهر، روایت فتح، فاتحان، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس از جمله ناشرانی بودند که کار دفاع مقدسی بنده را چاپ و روانه بازار نشر کردند. حوزه هنری و بنیاد حفظ آثار جزو ناشرانی هستند که با آن‌ها همکاری بیشتری داشتم. «خروج از بن‌بست» هم توسط انتشارات ۲۷ چاپ و روانه بازار نشر شد

نیازی در رابطه با همکاری‌اش با ناشران و موسسات حوزه ادبیات پایداری هم گفت: انتشارات سوره مهر، روایت فتح، فاتحان، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس از جمله ناشرانی بودند که کار دفاع مقدسی بنده را چاپ و روانه بازار نشر کردند. حوزه هنری و بنیاد حفظ آثار جزو ناشرانی هستند که با آن‌ها همکاری بیشتری داشتم. «خروج از بن‌بست» هم توسط انتشارات ۲۷ چاپ و روانه بازار نشر شد.  

وی در ادامه بیان کرد: سوابق حرفه‌ای‌ام در حوزه دفاع‌مقدس به ۲ سال سردبیری فصلنامه نگین ایران که حاوی مقالات متعدد و ده‌ها مقاله در حوزه مدیریت و دفاع‌مقدس است، بازمی‌گردد. نویسنده کتاب «خروج از بن‌بست» درباره انگیزه و هدفش از نگارش کتاب در حوزه ادبیات پایداری گفت: معتقدم آن دوره فراز و فرود‌های زیادی دارد، چنانچه آن دوره بدرستی روایت شود، برای آینده کشور می‌تواند موثر باشد. اگر بتوانیم در این حوزه، فرهنگ دفاع‌مقدس را بخوبی منتقل کنیم، این انگیزه هر روز پررنگ‌تر می‌شود و علاقه به نوشتن در این حوزه بین افراد بیشتر خواهد شد.  

نیازی تعریفش از جنگ را چنین بیان کرد: ۸ سال مقاومت یک ملت در برابر دنیای استکبار با اتکا به جوان‌ها و نیروی عظیم داخلی و توکل به خدا، پر از حماسه و حادثه بود. در آن برهه کشور دچار تحریم شدید نظامی و مالی بود و نتیجه این شد که اقتداری برای جمهوری اسلامی پدید آمد.  

وی در ادامه درباره نگارش کتاب «عملیات مسلم» هم گفت: این کتاب به پیشنهاد نشر  ۲۷ بعثت در دستور کار قرار گرفت. موضوع و محتوای این اثر به عملکرد لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) طی عملیات مسلم بن‌عقیل می‌پردازد و در ادامه سلسله کار‌هایی است که نشر ۲۷ انجام داده که پیش‌تر به عملیات‌های مختلف در قالب یگان‌نویسی پرداخته است. در همین ارتباط گل‌علی بابایی آثاری همچون: کوهستان آتش، زمین‌های مسلح، همپای صاعقه و ضربت متقابل را به رشته تحریر درآورده است.

وقتی «خروج از بن‌بست» را خواند، حداقل تصویر قابل قبولی از یگان به دست آورد. با پیشینه سیاسی و نظامی که در آن دوره زمانی اتفاق افتاده، کار را شروع و پیش از عملیات مسلم را تشریح کردیم. بعد از آن  به عملیات مسلم رسیدیم و سپس به مسائل دیپلماسی در دوره آزادسازی زمین‌های اشغالی و تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران پرداختیم. همچنین در این کتاب، عملیات رمضان به عنوان یک عملیات ناموفق مورد بررسی قرار گرفته است

نیازی ماهیت کتابش را اینچنین بیان کرد: «خروج از بن‌بست» کتاب پژوهشی است که آماده‌سازی آن مراحل مختلفی را طی کرده است. تحقیقات اولیه اثر توسط نشر ۲۷ انجام شد که اسناد را جمع‌آوری کرده بودند و در اختیار بنده قرار دادند. من سال ۹۴ کار را شروع کردم و مرحله‌ای از کار کامل شد، اما به دلیل تغییرات مدیریتی در نشر ۲۷، فاصله‌ای در چاپ کتاب افتاد. بعد از این تغییرات مدیریتی در انتشارات، در مرحله دوم با پیشنهاد نشر، آقای گل‌علی بابایی نظارت کار را بر عهده گرفت و حضور ایشان موجب غنای کار شد. وی در ادامه گفت: در این اثر روایت قابل فهم از ابعاد سیاسی مطرح است و بابت حساسیت‌های نگارشی عرض کنم ما این کتاب را با این فرض نگارش کردیم که اگر تنها این کتاب به عنوان اثری واحد درباره آن برهه به دست مخاطب رسید، مخاطب نسبت به لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) که در آن مقطع تیپ بوده، شناخت کلی پیدا کند و فرض بر این است اگر کتاب‌های کوهستان آتش، ضربت متقابل، همپای صاعقه و زمین‌های مسلح نیز به دست مخاطب نرسید، وقتی «خروج از بن‌بست» را خواند، حداقل تصویر قابل قبولی از یگان به دست آورد. با پیشینه سیاسی و نظامی که در آن دوره زمانی اتفاق افتاده، کار را شروع و پیش از عملیات مسلم را تشریح کردیم. بعد از آن  به عملیات مسلم رسیدیم و سپس به مسائل دیپلماسی در دوره آزادسازی زمین‌های اشغالی و تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران پرداختیم. همچنین در این کتاب، عملیات رمضان به عنوان یک عملیات ناموفق مورد بررسی قرار گرفته است. نیازی درباره موضوعات کتاب نیز گفت: در این کتاب به وضعیت دشمن در آستانه عملیات مسلم پرداختیم و تغییر راهبردی عملیاتی ایران از جنوب به غرب را مورد اشاره قرار دادیم. همچنین به بحث توسعه ساختاری و سازمانی تیپ‌های لشکر به سپاه و تقویت آن‌ها در مرحله قرارگاه مرکزی کربلا. پرداخته‌ایم. در این زمان قرارگاه نجف در غرب شکل می‌گیرد و بعد قرارگاه حمزه در شمال غرب که پرداختن به آن‌ها می‌تواند برای مخاطب تصویری از ماجرا‌های جبهه ایران در زمان عملیات بیت‌المقدس تا پایان عملیات مسلم بن‌عقیل داشته باشد. در ادامه یحیی نیازی ویژگی مدیریتی فرماندهان دوران دفاع‌مقدس را اینگونه بیان کرد: چیزی که امروز مدیریت جنگ روی آن مانور داده می‌شود، جوان‌هایی مثل همت، چراغی و خیل عظیم شهدای عملیات مسلم و دیگر عملیات‌هاست. خوب است بدانید در آن دوره فرماندهان در واقع با مقدمات و تئوری‌های علم مدیریت آشنا می‌شدند و هیچگاه خودشان را اسیر ساختار سازمان نمی‌کردند. از ویژگی‌های بارز این کتاب برای مخاطبان، دغدغه شخصی جمع‌آوری مطالب دقیق و معماری نگارش است. از سوی دیگر وقایع تاریخی بر محور زمان قابل درک است تا مخاطب آنچه را حماسه‌سازان در آن دوره رقم زدند، بخواند و لذت ببرد. وی درباره استقبال از کتابش گفت: در این کتاب، مسائل مربوط به فرماندهان بیشتر جذاب است. اینکه استقبال مردم به چه صورت خواهد بود، باید دید. بخشی از این موضوع به توانمندی ناشر و همکاران انتشارات ۲۷ بستگی دارد؛ اینکه کتاب بدرستی تبلیغ و توزیع و ترویج شود، در این صورت حتما استقبال خوبی از کتاب خواهد شد. تمام کتاب جذابیت دارد، اما عملیات مسلم به روایت فرماندهان بویژه روایت حاج همت که عطوفت، مهربانی، صداقت و صریح بودن و همه مولفه‌های فرماندهی را دارد، بخش بسیار جذابی است. در مجموع بخش روایت فرماندهان جذاب است، ضمن اینکه شهید عیدی، از شهدای عزیز این عملیات است و مطالبی که درباره ایشان وجود دارد نیز به نظرم جذاب است.

نیازی در خاتمه  گفت: از حسن اعتماد نشر ۲۷ بعثت تشکر می‌کنم و از مجموعه کسانی که در شکل‌گیری این اثر تاثیر داشتند و کمک و همکاری‌های لازم با بنده را داشتند و تلاش کردند این اثر شکل بگیرد از این جهت بی‌نهایت سپاسگزارشان هستم. همچنین از آقای کلاته که در دوره گذشته مدیریت نشر خیلی تلاش کردند این کار شکل بگیرد و کمک کردند این اثر به خروجی مناسبی منتهی شود هم تشکر می‌کنم. همچنین از سردار مجتبی عسکری، منصور امینی، سردار گل‌علی بابایی، جناب آقای حاتمی و آقای رهنما که در شکل‌گیری اثر همکاری کردند نیز سپاسگزارم.

/انتهای پیام/

منبع وطن امروز

ارسال نظر
captcha

پیشرفت به موازات تحول باید موجب تکامل شود

نباید مقوله کتاب را با نگاه سیاسی همراه کنیم

زبان فارسی، ظرف اندیشه‌های اقبال است

اگر علامه طباطبایی را ندیده بودم، عمرم تضییع شده بود

شریعتی بالاترین آزادی و عدالت را در سیره حضرت امیر متبلور می‌داند

امور جاری مملکت نظام نمایندگی و وکالت نیاز دارند

«گدار» تا آخر در کنار فلسطین و آرمان‌هایش ماند

رقابت جشنواره‌های مد و لباس با لباس قاچاق باکیفیت و قیمت پایین!

خدمت را باید در عمل نشان داد نه رتوریک!

عدالت‌گستری مهم‌ترین هدف قیام «مهدی موعود» است

ایده حکمرانی امام خمینی علاوه بر فقه مبتنی بر فلسفه، کلام و عرفان بود

«جنگ داخلی» نمایش خون‌بازی در کاخ سفید

از زمان مواجهه ایرانیان با مدرنیته،جامعه ما پیچیده تر شده است

معمار‌ ایران مستقل و آزاد

نفوذ به عمق دستگاه تئوری‌پرداز و تمدن غرب!

تغییر نگرش انسان به عالَم و آدم، مبتنی بر چیست؟

می‌توان از ابزار‌های جدید در آئین‌های مذهبی استفاده کرد

حکمرانی اسلامی را به حکمرانی فقهی تقلیل ندهیم

حرکت شهید رئیسی در مسیر تبدیل «قدرت» به «خدمت» بود

جا زدن ترجیحات شخصی به عنوان تحلیل علمی!