سخنرانی قائمی نیا پیرامون فضای مجازی؛
علیرضا قائمی نیا گفت: فضای مجازی ساحت جدیدی از هستی برای بشر است که هم هزینه داشته و هم دستاوردهایی نیز برایش داشته است و عالم جدیدی برای بشر ایجاد کرده است و اندیشه، فرهنگ و جهان بینی و سبک زندگی انسان را دگرگون می سازد.

به گزارش «سدید»؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با موضوع “ظرفیت های فلسفه اسلامی برای مطالعات نظری سایبر”  برگزار شد.

حجت‌الاسلام دکتر علیرضا قائمی‌نیا، عضو هیأت علمی گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه در این نشست بیان داشت: فضای مجازی کاملا هویت معرفتی دارد و یک تکنولوژی معرفتی و اطلاعاتی است.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی ساحت جدیدی از هستی برای بشر است که هم هزینه داشته و هم دستاوردهایی نیز برایش داشته است و عالم جدیدی برای بشر ایجاد کرده است و اندیشه، فرهنگ و جهان بینی و سبک زندگی انسان را دگرگون می سازد.

قائمی نیا با بیان اینکه فضای مجازی هویت معرفتی دارد و این فضای اطلاعات نیاز به تغییر دارد، گفت: اطلاعات در فضای مجازی شبیه سازی می شوند و به گفته یکی از اندیشمندان فضای مجازی آزمایشگاه فلسفه است؛ بنابراین ایده های فلسفی در فضای مجازی قابل بررسی هستند.

وی تاکید کرد: فضای مجازی و هوش مصنوعی تجسد تکنولوژی فلسفه های خاص هستند. امروز با پیشرفت تکنولوژی مواجه نیستیم بلکه همه اینها برآمده از فلسفه های خاص هستند. تکنولوژی های دیجیتال مرحه جداگانه از علوم شناختی هستند و نمی شود آنها را ذیل علوم شناختی قرار داد البته از علوم شناختی متاثر بوده اند.

عضو هیأت علمی گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه تاکید کرد: فضای مجازی یک هستی شناسی جدید برای بشر ایجاد کرده و مباحث جدیدی را پیش رویش گشوده است که باعث شده انسان تا حدود زیادی از ساحت های دیگر جدا شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فضای مجازی از فلسفه خاصی برآمده این امر پیامدهای فلسفی خاصی داشته و در مورد آن می شود تامل کرد که آیا با عنایت به فضای مجازی در هستی شناسی و فلسفه اسلامی تغییری ایجاد می شود یا خیر که در این راستا یکی از اندیشمندان فلسفه فضای مجازی را آزمایشگاه فلسفه عنوان کرده است که در این جهت ایده های فلسفی در فضای مجازی قابل بررسی هستند.

قائمی نیا تصریح کرد: برای فلسفه سایبر می توان سه استفاده از فلسفه اسلامی داشت که استفاده از نظریات موجود در فلسفه اسلامی و فلسفه سایبر، استفاده مدلی از نظریات فلسفی و حل مسایل را شامل می شود.

منبع: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی 

ارسال نظر
captcha