دهمین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوی انتقادی با محوریت «پژوهشکده مطالعات اجتماعی یا جامعه‌شناسی؟» با شرح پرسشی در باب نسبت آن با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش «سدید»؛ دهمین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوی انتقادی با محوریت «پژوهشکده مطالعات اجتماعی یا جامعه‌شناسی؟» با شرح پرسشی در باب نسبت پژوهشکده مطالعات اجتماعی با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

این نشست با حضور «سیدجواد میری، حمید تنکابنی، مصطفی مهرآئین، سمیه توحیدلو و مریم نصر اصفهانی» در سال سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

 نشست «پژوهشکده مطالعات اجتماعی یا جامعه‌شناسی؟» روز سه‌شنبه، ۴ مهرماه ۴۰۲ ساعت: ۱۰ تا ۱۲ با دبیری فرانک جهانگرد از جامعه‌شناسان و دانشجویان جامعه‌شناسی برای شرکت در نشست دعوت به عمل می‌آورد.

ارسال نظر
captcha
پرونده ها