گزارشی در باب خانواده در گفتار رحیم پور ازغدی؛
رحیم پور ازغدی: غرب معیار سود، لذت را جایگزین ارزش و تعالی کرده است و غریزه را بجای فطرت بکار می برد.

به گزارش «سدید»؛ دقت کنیم آن پایگاه اجتماعی که مدرنیته خواست برای یک شهروند و به خصوص زن تعریف کند چه ضربات سنگینی به انسان و به زن به عنوان انسان وارد کرد؟ آنچه در غرب اتفاق افتاد و طی ۷۰ یا ۸۰ سال اخیر در دیگر کشورها هم آن را سرایت دادند مبتنی بر این ادعا بود که ما در غرب از سیطره مسیحیت و دین و سنت‌ها رها شدیم و حالا قرار است دیگر مردم جهان را هم راهنمایی کنیم.

ادعای استقلال فرد در برابر جامعه و تأکید بر اصالت فرد به جای اصالت خانواده و جامعه ...جایگزین کردن معیار سود و لذت به جای ارزش و تعالی، قرار دادن غریزه به جای فطرت... ادعای اینکه رئالیسم را باید جایگزین ایده‌آلیسم کرد... مثلاً نگاه از زاویه دین به زن و خانواده و به انسان، نگاه ایده‌آلیستی است و باید نگاه واقع‌بینانه داشت به این مقوله‌ها... ارزش دادن به رفاه به جای کمال‌طلبی... در این حالت صحبت از رشد و تعالی و تقوا معنی چندانی ندارد... خلاصه ادعا این بود که در تعریف انسان و انسانیت و جامعه و خانواده باید ساختارشکنی کرد... یعنی با این ادعا زیر پای انسانیت انسان را خالی کردند و غیرمنطقی‌ترین مناسبات اجتماعی را میان انسان‌ها، میان زن و مرد و خانواده حاکم کردند. آنچه به نام مدرنیته مطرح شد اصالت دادن به لذت به جای عفت بود...

خوشبختی به جای تکامل، آسایش به جای تقوا و قدرت به جای حقیقت. این را هم به عنوان یک تحول و دگرگونی اجتماعی جا زدند ...یک تغییر جهت و مسیر در حوزه فرهنگ و دانش ....تغییر مفهوم خانواده، عشق، تقدس، عاطفه و محبت... تنزل دادن تصویر رابطه زن و مرد... تنزل دادن این‌ها در چشم هم... یعنی نوع نگاه مرد به زن و زن به مرد... در نگاهی که اولویت و اصالت با سودجویی و رفاه و لذت هست، دایره آزادی‌ها و لذت‌جویی‌های من باید وسیع باشد ...کافی است استقلال مادی داشته باشم ... این استقلال وقتی ارتباطش با سایر عرصه‌های اجتماعی، عاطفی و... قطع شد تبدیل به تنهایی می‌شود.

با این نگاه انسان هر وقت احساس کرد قراردادی به نام زندگی مشترک، سخت شده و به مشکلات برخورد کرده به این نتیجه می‌رسد که چرا باید برای دیگران مثلاً برای همسر آینده، برای پدر و مادر، فرزند و... تلاش و فداکاری کنم؟ این نگاه ناشی از این است که در مدرنیته نفسانیت جایگزین عقلانیت شد.

تعریفی که از عقل ارائه دادند اصالت دادن به نفس بود... خودخواهی اصل قرار گرفت آن هم به نام فردگرایی و اصالت دادن به فرد. اسم این رفتار سوداگرانه شد رفتار عاقلانه... یعنی با خانواده هم حتی باید در چارچوب همین نگاه سوداگرانه تعامل کرد.

منبع: قدس آنلاین

ارسال نظر
captcha