نگاهی به الزامات راهبردی "گام دوم"
در بیانیه گام دوم به درستی تاکید شده که ما باید امنیت را از نگاه مدیران به ویژه افراد امنیتی سیاسی به سمتی ببریم که از نگاه تک بعدی به چند بعدی بویژه در بحث امنیت نرم متمرکز شود.

به گزارش فرهنگ سدید؛ برنامه"سیاست‌نامه" با موضوع (تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، ثبات و امنیت کشور، تمامیت ارضی و حفاظت ازمرز‌ها در منشور گام دوم انقلاب) با حضور دکتر احد رضائیان، پژوهشگر پسادکتری آینده‌پژوهی از دانشگاه تهران روانه آنتن شبکه رادیوگفت‌وگو شد.

رضائیان اظهار کرد: در بیانیه گام دوم فرض بر این است که یک گام سپری شده و برداشتن گام جدیدی در راه است. در واقع یکی از فروض اساسی در این بیانیه اعتقاد و باور به تغییر است. به عبارتی اگر فرض بر این بگیریم که گام نخست را برداشتیم و گام نخست در آن چهل سال بر اساس شرایط محیطی خوب بود، اما با توجه به تغییرات محیطی برای چهل سال دوم یا برای هر چند سال بعدی باید گام متفاوتی برداریم. از طرفی رهبری مساله ثبات و امنیت را جزء یکی از دستاورد‌های اصلی جمهوری‌اسلامی در چهل سال نخست برشمردند که می‌توان درباره ابعاد مختلف آن بحث کرد.

وی افزود: در شرح امنیت نخست باید سراغ دو مفهوم آزادی و امنیت رفته که معمولا میان این دو تقابلی مطرح شده است و بعضی معتقدند که اگر امنیت بخواهیم باید آزادی را فدای امنیت کنیم و بعضی دیگر معتقدند که می‌توان هر دو را با یکدیگر داشت. در واقع دو مورد از کار ویژه‌های دولت و حاکمیت بحث تامین آزادی است و دیگری بحث امنیت.

پژوهشگر آینده‌پژوهی ادامه داد: در واقع حداقل‌هایی که مردم انتظار دارند و حکومت‌ها همواره در طول تاریخ آنرا به عنوان دستاورد در جامعه مطرح کردند که امنیت و آزادی را تامین کردند. اگرچه امنیت مقوله‌ای است که می‌توان آنرا دستاورد در نظر گرفت و واقعا هم بنیادی‌ترین کار ویژه دولت‌ها امنیت است و اگر دولت نتواند امنیت را تامین کند، در واقع در عملکرد خود حکومت و دولت شُبه و چالش ایجاد می‌شود، پس می‌توان امنیت را یک دستاورد در نظر گرفت.

رضائیان گفت: رهبری در بیانیه گام دوم به یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌پردازد، بحث امید است و می‌فرمایند نقشه دشمن گرفتن امید از جوانان و جامعه ماست. در واقع بحث امید در اینجا امنیت روانی، اجتماعی و زیست محیطی است. در واقع یک کشاورز چه زمانی امیدش را از دست می‌دهد؟ وقتی عدم مدیریت آب‌های سطحی و نزولات آسمانی باعث بشود که کشاورزیش از بین برود؛ لذا امنیت روانی و اجتماعی یا همان مقوله امید که رهبری در بیانیه گام دوم به درستی به آن اشاره کردند، نشان می‌دهد که ما در گام دوم تاکیدمان بر امنیت نرم باشد.

وی افزود: ما به امنیت نرم، امنیت اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی می‌گوییم که در نگاه سنتی وقتی به یک مقوله امنیتی می‌گویند، یعنی تمام قدرت، توان و فکر حاکمیت و نظام منوط به آن مساله است، ما به چنین مسائلی امنیتی می‌گوییم. در واقع در بیانیه گام دوم به درستی تاکید بر این است که ما باید امنیت را از نگاه مدیران به ویژه افراد امنیتی سیاسی به سمتی ببریم که از نگاه تک بعدی به چند بعدی به ویژه در بحث امنیت نرم متمرکز شود.

پژوهشگر آینده‌پژوهی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو عنوان کرد: وقتی بیش از اندازه بدنه نظامی و تجهیزات را هزینه کنید، خواه ناخواه جنس دولت نظامی می‌شود؛ لذا اگر فرض را بر این بگیریم که در گام دوم جمهوری اسلامی با همین اقتدار فعلی پیش برود، اما نیاز است که در برخی مسائل تجدیدنظر شود و مسائل یکی یکی امنیت‌زدایی شوند و از طرف دیگر تغییر نگاه به امنیت از فیزیکی به نرم. به عبارتی اگر می‌خواهیم تغییری در حوزه امنیتی داشته باشیم بر حوزه امنیت نرم تمرکز کنیم و آن را آرام آرام با قواعد و تکنیک خاص پیش ببریم و مسائل اقتصادی و اجتماعی را با پاسخ‌های فنی و به قاعده رفع کنیم.

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: