«داستان معرفت تاریخی در سه پرده» با ترجمه رضا وسمه‌گر از سوی انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.

«داستان معرفت تاریخی در سه پرده» جدیدترین کتاب انتشارات دنیای اقتصاد است که به قلم «هیپولیت تن»،‌ «کارل.جی.همپل» و با ترجمه رضا وسمه گر منتشر شده است.

در معرفی این کتاب آمده است: «در دو قرن اخیر، پرسش‌ درباره تاریخ بسیاری از متفکران و فیلسوفان مغرب‌زمین را برانگیخته است. این پرسش‌ها درباره امکان یا عدم امکان معرفت انسان به گذشته و تاریخش، ضرورت و عدم ضرورت این معرفت و نیز پرسش از شیوه‌های صحیح معرفت‌یابی است درباره گذشته جوامع انسانی و ابزار لازم برای این امر. این کتاب بخش‌هایی از این داستان طولانی و البته ناتمام را روایت می‌کند. قهرمانان پرشماری در در این داستان نقش‌ آفریده و اندیشه‌ها و آرای خود را، در باب ماهیت معرفت تاریخی، بر این گنجینه عظیم افزوده‌اند. در این جا فقط سه پرده از این نمایش بلند را روایت می‌شود که شاید نشانگر مهمترین تحولاتی باشند که این سنت غنی از سرگذرانده است.

داستان حاضر، داستانی سنتی، غنیو درازدامن است؛ سنتی که طی سالیان، با کوشش و مشارکت اندیشمندانی سترگ، لحظه به لحظه بر غنای آن افزوده شده است؛ سنتی ارزشمند که با وجود ضرورت و اهمیتش، در سرزمین ما و در جوامع دانشگاهی ما بسیار به آن بی‌توجهی شده و مغفول مانده است. در طول تاریخ، مخصوصا در دو قرن اخیر، پرسش‌هایی درباره تاریخ توجه بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان مغرب‌زمین را برانگیخته است؛ پرسش‌هایی درباره امکان یا عدم امکان معرفت انسان به گذشته و تاریخش، ضرورت و عدم ضرورت این معرفت و نیز پرسش از شیوه‌های صحیح معرفت‌یابی درباره گذشته جوامع انسانی و ابزار لازم برای این امر. اثر حاضر روایت بخش‌هایی از این داستان طولانی و البته ناتمام است. داستانی که قهرمانان پرشماری در آن نقش‌ آفریدند و اندیشه‌ها و آرای خود را، در باب ماهیت معرفت تاریخی، بر این گنجینه عظیم افزودند. در این جا فقط و فقط سه پرده از این نمایش بلند را روایت می‌کنیم.

سه پرده‌ای که شاید نشانگر مهم‌ترین تحولاتی باشند که این سنت غنی از سرگذرانده است. در هر پرده پای صحبت یکی از قهرمانان داستان می‌نشینیم: صحبت‌هایی که در واقع ترجمه‌ای است از یکی از مهم‌ترین نوشته‌های آنان. این نوشته‌ها علاوه بر اینکه آیینه‌ای تمام‌نما از اندیشه‌های قهرمان‌های داستان در پاسخ به پرسش‌های راوی‌اند، هرکدام می‌توانند بهترین نمونه از نوع خاصی جهان‌بینی و پارادایم فکری باشند.تفسیرهای گریزناپذیر محدود به تاریخمندی مترجمند، نمی‌توانند ادعا کنند با اندیشه و اثر اندیشمند موردنظر در تطابق مطلقند.

از این رو از همه اساتید و صاحب‌نظران محترم و دانشجویان رشته تاریخ، که این اثر اساساً برای رفع بخشی از کاستی‌های این رشته نگاشته شده است، و دیگر رشته‌های علوم انسانی خواهشمندم که ایرادها و نواقص کلی این اثر و البته ناکامی‌های مترجم در فهم و درک و انتقال منظور قهرمان‌های داستان، که بی‌شک معلول ناتوانی و بضاعت علمی اندک او است، را یادآوری نمایند.

«داستان معرفت تاریخی در سه پرده» جدیدترین کتاب انتشارات دنیای اقتصاد است که بهقیمت 12 هزار تومان منتشر شده است.

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: