آرمان انقلاب، عدالت؛
می‌گفت هدف اصلی دولت‌ها برقراری عدالت است. عدالتی که آن را با کلمه مستضعفین پیوند می‌زد. آرمانی که صدای اقشار مختلف مردم بوده و هست. آرمانی که بازاری و کارگر و معلم و کارمند را دور هم جمع کرده بود. آرمانی که امام، آن را مبنای مشروعیت حکومت‌ها می‌دانست.
2
 
منبع: ایرنا
ارسال نظر
captcha
پرونده ها