نقد بیژن عبدالکریمی به فضای روشنفکری کشور؛
استاد فلسفه و پژوهشگر مسائل جامعه گفت: روشنفکران ما نسبت به انسجام ملی بی‌تفاوت هستند و آتش شکاف اجتماعی‌را شعله‌ورتر می‌کنند.

به گزارش «سدید»؛ بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه در مناظره‌ای با حاتم قادری، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی گفت: متاسفانه گفتمان‌های موجود در جهت شکل‌گیری انسجام ملی نیست و هر فردی آتش شکاف اجتماعی را شعله‌ورتر می‌کند.

وی تاکید کرد: ما برای اینکه ایران باشیم، ملت باشیم، نیازمند غرور ملی هستیم و من در روشنفکران نمی‌بینم که در جهت تقویت غرور ملی گام بردارند. روشنفکران ما حتی در مواجهه با شاهکاری که گفتمان انقلاب در زدن اسرائیل خلق کرد بی‌توجه بودند و به سهولت از آن عبور کرد. زدن اسرائیل یک شاهکار بزرگ سیاسی بود.

 

روشنفکران نسبت به انسجام ملی بی‌تفاوت هستند

وی بیان کرد: چنین نیست که تمام گفتمان انقلاب شکست باشد، این تنها حاکمیت نیست که به انسجام ملی بی تفاوت است؛ بلکه روشنفکران ما نیز به انسجام ملی بی تفاوت هستند و در دو سه دهه اخیر کدام روشنفکری را سراغ دارید که صدایش را برای انسجام ملی بلند کرده باشد.

این پژوهشگر مسائل حوزه جامعه ادامه داد: در دو دهه اخیر روشنفکران ما همواره جایگاه اجتماعی خود را در ایجاد شکاف دولت و ملت جست‌وجو کردند و تنها رسالت خود را این می‌دانند که انگشت اشاره را به سمت حاکمیت نشانه بگیرند و عنوان کنند این حاکمیت فاسد است و گمان می‌کنند با این کار رسالت اجتماعی خود را انجام داده است.

استاد پیشین فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: به گفتمان انقلاب هم این انتقاد وارد است که درکی از سوژه مدرن و عقلانیت مدرن ندارد و مواجهه آن با مدرنیته، مواجهه سیاسی و نظامی است.  البته ما به مواجهه سیاسی و نظامی با مدرنیته نیاز داریم، اما باید در نظر داشته باشیم که نظام سلطه هم مساله مهمی است.
در دو سه دهه اخیر مفهوم نظام سلطه از گفتمان روشنفکری خارج شده است و این یکی از مهمترین مسائل ما است و سرنوشت ما را رقم می‌زند.

 

تصویری که روشنفکران ارائه می‌دهند با واقعیت حزب‌الله تفاوت دارد

این استاد فلسفه گفت: سوال من این است که وقتی به قدرت رسیدید منافع ملی و استراتژی (راهبرد) دفاعی را چگونه تنظیم می‌کنید، براساس فهم من یا قدرت خود.

وی افزود: قدرت سیاسی براساس فهم خود از منافع ملی و امنیت ملی دفاع می‌کند، تا حدود زیادی هم موفق بوده است و ما یک وجب از خاک خود را از دست ندادیم. از یک کشور ضعیف خاورمیانه‌ای به نیروی فعال جهانی و قدرت منطقه‌ای تبدیل شدیم که این با وجود فساد‌ها و اشتباهات دستاورد بزرگی است.

عبدالکریمی گفت: در این فضای پوپولیستی (عوام‌فریبانه) که رسانه‌ها ایجاد کردند و روشنفکران اسیر این فضای فراواقعی شدند، نسبت خود را با واقعیت از دست دادیم و تنها به ابراز خشم و کینه و روی آوردیم که توده‌ها زیر بار آن له می‌شوند.

روشنفکر ما به اعدام‌ها و دستگیر‌ها اعتراض می‌کند، اما میلیون‌ها نفر در چرخ دنده این جامعه شبه مدرن له می‌شوند و روشنفکران واکنشی نشان نمی‌دهند. روشنفکری تا سطح نق روزمره تقلیل پیدا کرده است، نیازمند تغییر گفتمان روشنفکری هستیم.

وی افزود: گفتمان روشنفکری به عنوان بخشی از بحران است در گوشه‌ای نشسته است و گمان می‌کند که این راه نجات است و انسداد‌های برای حاکمیت سیاسی است البته باید بگویم بخشی از انسداد مربوط به حاکمیت سیاسی است و انتقاد‌های آن را می‌پذیرم. خود را یکی از رادیکال‌ترین منتقدان نظام سیاسی می‌دانم، اما معتقدم تصویری که روشنفکران ارائه می‌دهند با واقعیت بچه‌های حزب الله مطابقت ندارد.

/انتهای پیام/

منبع: ایرنا

ارسال نظر
captcha

عدالت‌گستری مهم‌ترین هدف قیام «مهدی موعود» است

ایده حکمرانی امام خمینی علاوه بر فقه مبتنی بر فلسفه، کلام و عرفان بود

«جنگ داخلی» نمایش خون‌بازی در کاخ سفید

از زمان مواجهه ایرانیان با مدرنیته،جامعه ما پیچیده تر شده است

معمار‌ ایران مستقل و آزاد

نفوذ به عمق دستگاه تئوری‌پرداز و تمدن غرب!

تغییر نگرش انسان به عالَم و آدم، مبتنی بر چیست؟

می‌توان از ابزار‌های جدید در آئین‌های مذهبی استفاده کرد

حکمرانی اسلامی را به حکمرانی فقهی تقلیل ندهیم

حرکت شهید رئیسی در مسیر تبدیل «قدرت» به «خدمت» بود

جا زدن ترجیحات شخصی به عنوان تحلیل علمی!

نگاه «رنه گنون» به وضعیت میانجای و میانجی بودن فرهنگ ایرانی

مختصات جنگ فرهنگی را درک نکردیم

«تهران جان» در کتابفروشی‌ها

روشنفکران ما نسبت به انسجام ملی بی‌تفاوت‌اند

هویت نوجوان طی فرایند مستمر در معرض بازاندیشی است

جهان از ادامه جنگ غزه چه نفعی می‌برد؟

«سرمایه اجتماعی ایران» به آرامش اخلاقی برای حل مسئله نیاز دارد

مسئله اجتماعی را به شخص یا به خصوصیات اخلاقی مردم تقلیل ندهیم

مسئولیت رئیسی به تلاش بی‌وقفه در خدمت به مردم سپری شد