ابزار‌های رسانه‌ای تنوع فراوانی دارند و در گروه‌های مختلفی همچون دیداری، شنیداری، نوشتاری، ارتباطی و الکترونیکی دسته بندی می‌شوند. در هر کدام از این گروه ها؛ تعداد بسیاری از ابزار‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند: که شامل: گروه‌های ماهواره ای، سینما، تلویزیون، هنر‌های نمایشی و تجسمی، خبرگزاری ها، شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه ای، کتاب ها، نشریات، روزنامه ها، تلفن، دورنگار، نمابر و... است.

به گزارش گروه وحدت فرهنگ سدید، رسانه ها در جهان امروز به دليل ماهيت خود در بسياري سطوح سياسي و اجتماعي تأثيرگذارند. در جوامع مدرن، رسانه ها از ابزارهاي مُهم مدیریت اجتماعي تلقي مي شوند و مي توانند به شدت در موضوع ثبات سياسي اجتماعي تاثیرگذار باشند. نظریات مختلف ارتباطی و جامعه شناختی به صراحت بر نقش رسانه های ارتباطی و فناوری های نوین ارتباطی در ساخت ذهنیت مخاطبان درباره محیط و همچنین جامعه پذیری آحاد مختلف اجتماع تاکید می کنند هم گرایی یا احساس نزدیکی یا دوری از سایر قومیت ها و گروه های اجتماعی نیز ذهنیتی است که به میزان زیادی متاثر از بازنمایی اقوام یا افراد غیر قومی در رسانه های ارتباط جمعی است رسانه های ارتباط جمعی می توانند از طریق تحکیم و تعمیق پیوندهای مذهبی، ملی،فرهنگی و تاریخی در بین اقوام مختلف بسترهای لازم جهت همگرایی و توسعه را فراهم کنند

  ابزارهاي رسانه اي تنوع فراواني دارند و در گروه هاي مختلفي همچون ديداري، شنيداري، نوشتاري، ارتباطي و الكترونيكي دسته بندي مي شوند. در هر كدام از اين گروه ها؛ تعداد بسياري از ابزارها نيز مورد استفاده قرار مي گيرند: که شامل: گروه هاي ماهواره اي، سينما، تلويزيون، هنرهاي نمايشي و تجسمي، خبرگزاري ها، شبکه های اجتماعی، بازي هاي رايانه اي، كتاب ها، نشريات، روزنامه ها، تلفن، دورنگار، نمابر و. . . است. رسانه ها از يك سو محتواي آموزشی را به حوزه عمومی جامعه برده نقش بسیار مهمی در ارائه و شکل گیري عقايد ايفا می کنند و از سوي ديگر از فاصله موجود میان انسان ها و گروه هاي مختلف آن ازجمله قومیت هاي اجتماع می کاهند و وفاق اجتماعی را تقويت می کنند يکی از رسالت هاي بسیار مهم وسايل ارتباط جمعی همواره نزديك کردن سلیقه ها، خواسته ها و انتظارات تمامی ساکنان يك جامعه است  که باعنوان همگن سازي از آن ياد می شود اين رسالت  همگن سازي وسايل ارتباط جمعی سبب ايجاد مخاطبانی همشکل تر خواهد شد.

امروزه کشورها و ملل مختلف، برای دستیابی به انسجام همه جانبه در کلیه شئون خویش، ناگزیر از به کارگیری وسایل ارتباط جمعی هستند وسایل ارتباط جمعی با پوشش وسیع مخاطبان در جوامع انسانی می تواند بیشترین ارتباط و بهترین تاثیر را داشته باشد در این بین؛ حوزه قومی جمهوری اسلامی ایران با توجه به طرح موضوعات مختلف و بروز حوادث متعدد داخلی و خارجی نیازمند توجه ویژه در حوزه رسانه است با توجه به ابعاد مختلف حوزه اقوام در داخل و خارج از کشور، طراحی های پیچیده رسانه های رقیب و سرعت بالای تحولات و وضعیت ها لازم است جهت طراحی سیاست جامع و چابک در حوزه رسانه اقدامات لازم صورت بگیرد به طور مثال ماهواره ترک ست بیش از 200 شبکه به زبان ترکی دارد و 36 رسانه کردی هم در حوزه ایران فعالیت دارند این در حالی است که کمیت و کیفیت برنامه های رسانه های داخلی متناسب با فعالیت های رسانه های رقیب و معاند نیست در این راستا در راهبردهای رسانه ای جمهوری اسلامی ایران اولا باید از ظرفیت اقوام جمهوری اسلامی ایران (در حوزه زبان و گویش) برای تقویت برنامه های رسانه ای داخلی استفاده شود و ثانیا  هماوردی رسانه ای ج.ا.ایران در عرصه قومی باید متناسب با سطح و کیفیت رسانه های جهانی باشد تا هم بتواند حوزه داخلی را مدیریت نماید و هم در سطح فراملی نقش آفرینی نماید. در این راستا سیاست های زیر پیشنهاد می‌شود

  • توجه شایسته به جایگاه رسانه در سیاستگذاری قومی
  • تولید محصولات رسانه ای در راستای ارتباطات بین فرهنگی و همگرایی اقوام
  • افزایش مبادلات فرهنگی بین اقوام از طریق رسانه های عمومی
  • طراحی موجودیت رسانه ای اقوام در سطح ملی
  • برجسته سازی رسانه ای، عناصر همگرای ملی در میان اقوام
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: