بیانیه "گام دوم" از برخی جهات، غنی تر از قانون اساسی است چراکه طبق نظر رهبر جامعه اسلامی، امکان ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی را در چهل سال گذشته را بدست می دهد. در این راستا می توان گفت بیانیه "گام دوم انقلاب" حائز ویژگی تاریخی و موقعیت زمانی است.

گروه گفتمان فرهنگ سدید - لطفعلی عیوضی: جمهوری اسلامی در معنای واحد کلمه، نظامی مردم سالار است؛ بدین معنا که شاکله و خط و ربط حمایتی و تقویت بنیه اقتداری بر استواری و ایستادگی مردم استوار است. شاخص های کلان کشور اما همواره با نگاهی به سیاست های بالادستی و در صدر آن، تاکیدات رهبری جامعه و امت جهت دهی و هدایت می شود. سیاست های کلی نظام تحت عنوان افق های بلند و کوتاه مدت که گاه در خلال سخنرانی ها و گاه در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولین از سوی رهبری تبیین و در دستور کار قرار می گیرد، در پاره ای موارد از قوانین حاکم نیز پیشی گرفته و راهبرد اصلی و افق دید پیش رو را تبیین می نماید.

**گام دوم انقلاب؛ آغازی در برابر پایان ساختگی دشمن

بیانیه "گام دوم" از برخی جهات، غنی تر از قانون اساسی است چراکه طبق نظر رهبر جامعه اسلامی، امکان ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی را در چهل سال گذشته را بدست می دهد. در این راستا می توان گفت بیانیه "گام دوم انقلاب" حائز ویژگی تاریخی و موقعیت زمانی است. این بیانیه در حالی منتشر شد که سراسیمگی در جبهه مخالفان انقلاب وجود داشت. افرادی در سیستم امنیتی انقلاب سراسیمه درپی آن بودند که در چهل سالگی، به کار انقلاب پایان دهند. لذا بیانیه رهبری، در نقطه مقابل چنین حرکت هایی و در جهت آغازی جدید در جهان ظهور و بروز یافت.

در انقلاب هایی که در طول تاریخ در جهان رخ نمایانده است، بعد از مدتی شاهد عقب نشینی و عدول از اهداف اصلس بوده ایم؛ اما در انقلاب اسلامی و با بیانیه گام دوم شاهد شروع طراوت جدیدی در انقلاب اسلامی هستیم. در این بیانیه نگاهی به گذشته، موقعیت کنونی و راهی پیش رو توامان دیده می شود. در حقیقت جامعیت بیانیه، نوعی منشور را پیش روی مسئولان و مردم در نظام جمهوری اسلامی پدیدار می کند.

**جامعیت "بیانیه گام دوم" در مقابل قانون اساسی

برای آنکه بیانیه به سرنوشت تاکیداتی همچون "نامه به جوانان اروپا" تبدیل نشود، نقش برخی از نهادها مانند صدا و سیما در جلوگیری از ایجاد نگاه سطحی و شعارزده اهمیت می یابد و در حقیقت این بیانیه باید به یک مسیر روشن برای انقلاب اسلامی تبدیل شود. حضرت امام(ره) و رهبری از زمان آغاز انقلاب اسلامی در سخنرانی های مختلف، مبانی انقلاب را تبیین کردند اما "بیانیه گام دوم" انقلاب اسلامی جامع ترین متن است و حتی این بیانیه از مقدمه قانون اساسی نیز جامع تر است. "بیانیه گام دوم" در برخی از بخش ها، غنی تر از قانون اساسی است زیرا رهبر معظم انقلاب، امکان ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته را در اختیار داشته و آن را در بطن بیانیه، تبیین فرمودند.

از طرفی برخی مخاطرات در جهت سهل انگاری های داخلی بیانیه گام دوم انقلاب را تهدید می کند که از ان جمله می توان به شعار زدگی –به عنوان آفتی در میان مسئولان و کارگزاران- و تبدیل کردن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به موضوعی که صرفا درباره آن حرف می زنیم اشاره کرد.

لطفعلی عیوضی
کارشناس کمیسیون تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام
تحلیلگر ارشد بیانیه "گام دوم" در رادیو گفت وگو؛ صدای جمهوری اسلامی ایران

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: