بیانیه گام دوم، با نگاهی به امید و نگاه خوشبینانه به آینده، در حقیقت کلید همه قفل هاست و از آنجایی که بیانیه بر این نگاه متمرکز شده، می توان گفت "گام دوم" مربوط به ساحت آینده است.

به  گزارش فرهنگ سدید؛ بیانیه گام دوم، با نگاهی به امید و نگاه خوشبینانه به آینده، در حقیقت کلید همه قفل هاست و از آنجایی که بیانیه بر این نگاه متمرکز شده، می توان گفت "گام دوم" مربوط به ساحت آینده است. رهبری در نگاه به آینده به امید صادق و متکی بر واقعیت های عینی اشاره می کنند و تاکید دارند خوشبینی باید از امید کاذب و فریبنده دور بوده و از سوی دیگر نا امیدی بیجا و ترس کاذب از آینده از میان برود.

در اینجا می توان به نسبت سنجی امید و آینده پرداخت. مطالعات دشمن شناسی نشان می دهد دشمنان به شدت بر مایوس سازی مردم تلاش دارند. آنها در این روش، مردم را از آینده ناامید و اینگونه القا می کنند که نمی توانید به تنهایی و بدون کمک ما نقطه آرمانی آینده را به دست آورید. این مایوس سازی با استفاده از شبکه های اجتماعی و سایبری صورت می گیرد. در این شیوه دشمنان می خواهند افکار عمومی جامعه را تحت تسلط خود قرار دهند. این موضوع به صورت شفاف در گزارشات آنها مشهود است.

**تئوری شبکه؛ بزرگ ترین نظریه امریکا
تئوری شبکه به عنوان بزرگترین نظریه امریکایی شناخته می شود. بر اساس این تئوری یک سیستم و جامعه از یک سری زیر سیستم ها تشکیل شده و این زیر سیستم ها شبکه های بسیار پیچیده ای را با یکدیگر ایجاد کرده اند. بر اساس این تئوری اگر بر روی گره های "بحرانی" در این زیرسیستم ها اختلال ایجاد شود کل شبکه ناپایدار خواهد شد. برنامه غرب بر این مبناست که ارتباط میان عامه مردم و دو گره دیگر را سست کرده و هرچه در این کار موفق تر باشد شبکه ایران ناپایدارتر خواهد شد. اقشار خاص مانند اساتید دانشگاه ، بازیگران و مسئولان اگر از این موضوع غافل شوند سرباز امریکا خواهند بود و به جدا کردن این ارتباط کمک می کنند.

در این راستا، "بیانیه گام دوم" در تقابل با تئوری شبکه امریکا، بر تغییرات اجتماعی تمرکز دارد. این تغییرات باید بر دوش جوانان باشد. بدین منظور آینده باید مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد و چالش های پیش رو که مانع اجرای گام دوم است، مشخص شود.

**توجه همزمان بیانیه بر گذشته و آینده
بر اساس تکنیک های آینده پژوهشی، لایه های زیرین و پایین پدیده های اجتماعی در نظر گرفته می شود نه ظاهر آن. سیاستگذران معمولا تنها به همین عوامل کوچک و ظاهری بسنده می کنند؛ در حالی که در آینده پژوهی باید به لایه های پایین تر مراجعه کرد. اصل اساسی در آینده پژوهی بر این مبناست که نطفه آینده در گذشته بسته شده، به همین دلیل آنچه در گذشته رخ داده، در بیانیه مورد تاکید رهبری بوده است و توجه ایشان به گذشته و آنچه که امروز رخ می دهد به دلیل تاثیر بر آینده است.

نخستین قدوم در اجرایی شدن بیانیه بر این مبناست که چالش ها در امور اجتماعی را بیابیم و تا زمانی که ریشه ها و لایه های پایینی مشکلات را در نیابیم راهکارهای اجرای بیانیه در سطح خواهد ماند. در حال حاضر برای اجرایی شدن بیانیه باید از علم تحلیل گذشته اطلاع داشت تا به یک راهکار برای ساختن آینده مطلوب دست یابیم.

قاسم فولادی؛ رئیس مركز آینده پژوهی وزارت دفاع
کارشناس ارشد گام دوم در رادیو گفت وگو؛ صدای جمهوری اسلامی

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: