پایگاه تحلیلی سدید

برچسب ها
جامعه
گزارشی از افسردگی در ایران؛
عده‌ای حکم می‌دهند و قاطعانه رای صادر می‌کنند که ایرانیان مردمی افسرده و دلمرده هستند. سپس از نتایج بررسی‌های جهانی که شادترین مردم دنیا را رتبه‌بندی می‌کند، کمک می‌گیرند و رتبه‌های اعلام شده از سوی آنان را به‌عنوان سندی برای اثبات افسردگی جامعه ایرانی به گفته‌های‌شان سنجاق می‌کنند.
کد خبر: ۸۶۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

بررسی تاثیر سریال‌های خشن نمایش خانگی بر ترویج خشونت در جامعه
روال مرسوم سریال‌های نمایش خانگی که حتی از زنان که موجوداتی عاطفی‌ترند، قاتلانی بی‌رحم ساخته که حساب حقوق از دست رفته‌شان را فقط با ریختن خون تسویه می‌کنند.
کد خبر: ۸۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

نگاهی به نسبت کیستی و کارآمدی در مشروعیت حکومت در گفت­گو با دکتر داود مهدوی زادگان؛
سوال اینجاست که به چه دلیل امروز مردم در هر امری توقع عدالت ورزی دارند؟! سطح عدالت خواهی نهادینه، عمیق و گسترده شده است. به این دلیل که ذهن عدالت خواه در جامعه نهادینه شده و همین کار را برای حکام سخت کرده است. در جامعه فاسد، ذهنیتی درباره عدالت وجود ندارد و از حکام انتظاری در این باره وجود ندارد. مگر اینکه فرد انقلابی و انذار دهنده‌ای شروع به مطالبه گری در این باره کند.
کد خبر: ۸۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

نگاهی به جایگاه علوم انسانی در ایران؛
همان گونه که بهبود سلامت و بهداشت جامعه جز با تقویت رشته‌های پزشکی میسر نمی‌شود، همان طور که پیشرفت فیزیکی و مادی جز با تقویت رشته‌های فنی ممکن نیست، توسعه انسانی هم در گرو تقویت علوم انسانی است.
کد خبر: ۸۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

منشأ تحولات هویتی نسل جدید کجاست؟
جامعه ما افزون بر آنکه به تبع جامعه جهانی مسیر تحولات را می‌پیماید، ضرباهنگ تحولات در آن در پاره‌ای زمینه‌ها تندتر و رساتر شنیده می‌شود.
کد خبر: ۸۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

درباره «تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام»، نگاهی از منظر «تاریخ اندیشه» و «فلسفه علوم اجتماعی»/ بخش سوم؛
در جهان اسلام نه تجربه صنعتی شدن را داشتیم و نه شهرنشینی و نه سرمایه‌داری. انقلاب‌های سیاسی، شورش‌های اجتماعی، اصلاحات دینی و نه رشد علم مدرن در جوامع اسلامی تجربه نشده است. اجتماع زیستی جهان اسلام، همچون روستایی عشایری بود که فرهنگشان شفاهی است. در این جامعه ، غلبه با فهم متعارف و عقل سلیم بود تا ذهنیت علمی و عقل‌گرای انتقادی در این جوامع غلبه داشته باشد.
کد خبر: ۸۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

درباره «تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام»، نگاهی از منظر «تاریخ اندیشه» و «فلسفه علوم اجتماعی»/ بخش دوم؛
بخش از اندیشه اجتماعی که بسیار فلسفی است و با آراء فلسفی سروکار دارد و تحلیل فلسفی می‌کند یا بخشی از اندیشه اجتماعی که ماهیت فلسفی به خودش می‌گیرد و با رأی فلسفی بیان می‌شود، فلسفه اجتماعی نام دارد و به کسی که فلسفه اجتماعی را اندیشیده و پیرامون آن صحبت می‌کند، فیلسوف اجتماعی می‌گوییم. ابن خلدون یک فیلسوف اجتماعی بود. فارابی کسی است که به مرزهای فلسفه اجتماعی نزدیک شده است.
کد خبر: ۸۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

درباره «تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام»، نگاهی از منظر «تاریخ اندیشه» و «فلسفه علوم اجتماعی»؛
مولفان برخی از کتاب های تاریخ اندیشه، خوش بینانه و البته از سر بی احتیاطی علمی و بی دقتی فکری و روشی، فرض را بر این گرفته اند که قطعا تفکر اجتماعی مسلمین به سبک تفکر مسیحی غربی آن وجود داشته و لذا نیازی هم به این مباحث تخصصی روش شناختی و نظریه‌مند نیست پیرامون تفکر اجتماعی مسلمین نیست!
کد خبر: ۸۵۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

نگاهی جایگاه نوجوان در جامعه مدرن در گفتگو با حسین شکیب‌راد؛
هر نسل از ایرانیان هرگاه پا به سن جوانی می‌گذاشتند ما شاهد یک اتفاق در سطح جامعه سیاسی خود بودیم نوجوانان متولد دهه ۴۰ انقلاب سال ۵۷ را به پیروزی رساندند و متولدین دهه ۶۰ حوادث سال ۸۸ را رقم زدند. اما از سال ۹۸ انباشت حوادث را شاهد هستیم، این ویژگی نسل زد است که دیگر منتظر به اتمام رسیدن یا شروع یک نسل جدید نمی‌شود. ما هر سال شاهد یک اتفاق تازه هستیم. اگر انباشت نسلی جدی گرفته نشود شکاف نسلی دیگر معنا نخواهد داشت و یک دره عمیق میان این نسل و نسل‌های گذشته شکل خواهد گرفت
کد خبر: ۸۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

بررسی ابعاد متنوع نقش رسانه؛
رسانه نقش یک کاتالیزور را در دگرگونی و تغییر جامعه در دنیای روبه توسعه دارد. جهان در سال‌های اخیر در نتیجه تاثیر رسانه تغییرات زیربنایی وسریعی داشته است. این تغییرات هم چنین رسانه‌های جمعی را تحت تاثیر قرار داده و باعث دگرگونی ان شده است.
کد خبر: ۸۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

نگاهی به پدیده خشونت در جامعه؛
خشونت در جامعه چرخه‌ای است که افراد با رفتار خود به دیگران منتقل می‌کنند که حاصل ادامه یا افزایش این رفتار، جامعه مضطرب و ناامید می‌شود. خشونت در جامعه معضلی است که نمونه‌های آن به شیوه‌های مختلف از دعوای لفظی تا آسیب به دیگران مانند کتک زدن و در مواقع حادتر قتل یا خشونت فرد نسبت به خود دیده شده است که باعث افزایش تنش و اضطراب در سایر افراد جامعه هم می‌شود.
کد خبر: ۸۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

بررسی جوانب مختلف مفهوم فرهنگ و فلسفه اجتماعی فرهنگ با گفتار دکتر سیدمحمود نجاتی‌حسینی؛
چرا باید فرهنگ داشت؟چگونه فرهنگی باید داشت؟ اصلا چگونه فرهنگی میتوان خواست و داشت؟آن علوم فرهنگی که مینامندش چگونه علومیست؟اینها علم اند یا دانش؟این علوم فرهنگی را چگونه مطالعه کنیم؟ بومی سازیشان برای مقاصد محلی چگونه ممکن است؟
کد خبر: ۸۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

«مسئله اجتماعی چیست و چگونه می‌توان آن را مشاهده کرد» با گفتار سیدمحمود نجاتی حسینی/ بخش اول؛
یکی از مهم‌ترین مراجع تعیین مسئله اجتماعی، عرف یا فرهنگ است. فارغ از اینکه جوامع تک‌فرهنگی یا چندفرهنگی باشند، جامعه ‌شناسان خود جامعه را مرجع تعیین مسئله می‌دانند. هر جامعه سیستمی از باورها، ارزش‌ها و هنجارها دارد که اینان را باارزش تلقی کرده و تخطی‌گران از این سیستم را مجازات می‌کند. دولت در بخشی از این فرایند، نماینده جامعه است.
کد خبر: ۸۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

تاثیر آیین‌های شادی در فضای اجتماعی در گفت‌وگو با صاحب‌نظران؛
جشن‌ها، نشانه‌های شادی‌آفرینی در اجتماع هستند و اخبار مثبت باید در جامعه افزایش پیدا کند، اسلام درباره مفاهیمی، چون نگاه به سبزه یا آب توصیه کرده و آن‌ها را شادی‌بخش و مستحب دانسته است که قطعا منظورش نگاه به یک گلدان یا شیر آب در منزل نیست و توصیه به حضور در طبیعت است.
کد خبر: ۸۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

بحثی در نسبت تمدن اسلامی با ایران معاصر؛
مسائل کشور ما پاسخ درست خود را نیافته و حل نمی‌شوند، چرا که مسئله کیستی خود ما و آینده ما پاسخ نیافته است. اما می‌توانیم بگوییم که بحث از «وضع شناسی جامعه ایران معاصر» یا همان پرسش از چگونه ایرانی زیستن و از اساس ماهیت و چیستی ایرانی بودن أمری بسیار ضروری و مهم است.
کد خبر: ۸۲۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

جایگاه تاریخی زنان در حیات سیاسی و اجتماعی معاصر ایران در گفتگو با مظفر شاهدی/ بخش اول؛
حتی همان جامعه سنت‌گرا و دینیِ ایرانیِ عصرِ قاجار هم که اینک با فرهنگ و مدنیتِ جدید غرب مواجه شده بود، عموماً زن‌ستیز نبود. البته که محدودیت‌ها در مورد زنان کم نبود، اما همه این‌ها مانع از حضور کسر بزرگی از زنان در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه نمی‌شد.
کد خبر: ۸۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نرخ رشد جمعیت کشور از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است؛
مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رشد باروری حداقل باید به ۲.۵ تا ۳ درصد برسد تا کشور با بحران رشد منفی نرخ جمعیت در آینده مواجه نشود، بیش از یک سال از اجرای این قانون می‌گذرد، اما اجرای آن تاکنون نتوانسته نسبت به پیش‌بینی‌های مد‌نظر، نتیجه قابل قبولی داشته باشد، چرا که ارائه امتیازات پیش‌بینی‌شده برای فرزندآوری همچون امتیاز خودرو یا وام برای والدینی که صاحب فرزند می‌شوند، خیلی تاثیرگذار نبوده است
کد خبر: ۸۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

برسی رابطه بین صنعت و دانشگاه؛
گزارش وزارت علوم، اطلاعات کاملی هم درباره مبالغ قرارداد‌ها دارد: مجموع مبلغ قرارداد‌های درحال اجرا در سال جاری، ۴۷۰۴ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته، از نظر ریالی ۵۱ درصد رشد داشته است؛ یعنی افزایش ۲ برابری که البته به فاکتور‌هایی مثل تورم و افزایش قیمت‌ها نیز مرتبط است.
کد خبر: ۸۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

بررسی راه‌های رسیدن به انسجام اجتماعی در گفتگو با دکتر خسرو باقری؛
انسجام یک نوع وحدت، هماهنگی را می‌رساند. اما وحدت و هماهنگی می‌تواند دو حالت داشته باشد که چنین تفکیکی در جامعه شناسی هم مطرح می‌شود. حالت اول:کامیونیتی، یعنی اجتماع و شاید یکی از معانی امت. حالت دوم: سوسایتی، در این ساحت، فرض‌بر همراهی همه جانبه و حداکثری نیست؛ بلکه نوعی هماهنگی حداقلی، شاید وجود داشته باشد.
کد خبر: ۸۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

تحلیل رضا غلامی، پژوهشگر علوم‌انسانی درباره اظهارات جنجالی یک سخنران؛
رضا غلامی گفت: این تصویرسازی‌ها که البته به‌نظر من عمدتا غیرعمدی و ناشی از ناآگاهی است، ساختمان ذهنی جوانان تحصیلکرده درباره اسلام و شیعه را به‌شدت تخریب می‌کند، به‌طوری‌که گاهی بازسازی این ساختمان ذهنی دیگر به این راحتی‌ها امکان‌پذیر نیست و بعضی اوقات افراد را برای همیشه از دایره دینداری خارج می‌کند.
کد خبر: ۸۰۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

کتاب‌ها درباره زندگی حضرت محمد(ص) چه می‌گویند؟

تاثیرگذاری فرهنگی با موسیقی مذهبی

آنچه به کودکان انگلیسی در مدارس آموزش داده می‌شود

قطعاتی که خوانندگان به پیامبر امت اسلام تقدیم کرده‌اند

به همان صمیمیت و بزرگی «آقا مهدی»

فضای مجازی و توسعۀ تکثّر فرهنگی؛ تأثیر و مطلوبیت

مروری بر زندگی و مبارزات سیاسی مرحوم آیت‌الله حاج ملاعلی کنی

مدارس، خط مقدم پیشگیری از اعتیاد

قربانی شخصیت‌های پرداخت‌نشده

پیام‌آور رحمت

نوآوری در روش علمی، دامنه نفوذ و انتشار در مجله علمی شاخص‌های جایزه مصطفی(ص) عنوان شد

مواظب باشیم مسائل زنان نمایشی نشود

یک قهرمان ایرانی را به نمایش گذاشتیم

امید به زندگی و سالمندی هر دو در حال رشد هستند، یکی خوشحال‌کننده و دیگری نگران‌کننده

چرا جشن حافظ به سمت یک پلتفرم نمایش‌خانگی غش کرد؟

محرمانه‌های واکسن ایرانی

حکمرانی جهانی و هوش مصنوعی؛ خوانشی فرهنگی و اجتماعی

شاخصه‌های روابط اجتماعی پیامبر(ص)

ازدواج مانع تحصیل در مدرسه نیست

یک فیلم آبرومند

شعری که به ذات از مقدسات دفاع می‌کند

وقایع جنگ را نمی‌توان بی‌پرده برای نوجوانان به تصویر کشید

نوای فرهنگ برساز ایرانی

پخش آهنگ‌های مبتذل در مدارس تا کجا ادامه دارد؟

نویسندگان هالیوود اولین مانع را بر سر گسترش هوش مصنوعی قرار دادند

سالمندی و ضرورت اتخاذ سیاست‌های كارآمد

تاثیر فرهنگ بر رفتار اجتماعی انسان

تاریخ شفاهی دفاع مقدس چه ضعف‌هایی دارد؟

پایان تنهایی فرمانده

مثبت‌اندیشی سمی