متاسفانه با گذر زمان نسبت به سال‌های گذشته و حاکمیت نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش تراکم کلاسی افزایش یافته و ساعات حق التدریس اعم از شاغلین و غیر شاغلین نیز افزایش داشته است و پس از مدتی نیرو‌های حق التدریس جذب آموزش و پرورش شدند.
گروه تعلیم و تربیت فرهنگ سدید- سید نصرت الله فاضلی: اخیرا معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای اللهیار ترکمن، طرح معلم تمام وقت ۳۰ ساعته را با افزایش ۶ ساعت حق التدریس شاغلین به ۲۴ ساعت موظفی معلمان مطرح کرد تا معلمان از مزایای ۲۵ در صد افزایش فوق العاده ویژه در احکام و محاسبه آن در حقوق و پاداش بازنشستگی برخوردار شوند و معلمان را در انتخاب این شیوه مختار دانسته است. وی با تبیین وضع موجود که چندین هزار ساعت حق التدریس به شاغلین برای جبران کمبود معلم داده می‌شود، این را برای معلمان مفید دانسته است، ولی معلمان با این طرح مخالفت کردند و عطایش را به لقایش بخشیدند وخوف دائمی شدن ساعات حق التدریس به عنوان موظفی آن‌ها را به مسیر مخالفت کشاند.
 
آنان که جذب دانشجو-معلم در دانشگاه فرهنگیان را نزدیک به صفر رساندند امروز نیروی انسانی بدون طی فرآیند جذب می‌کنند
توضیحات معاونت محترم حتی در برنامه پر بیننده ۲۲:۳۰ شبکه دو هم برای اقناع معلمان کافی نبود و این خود بیانگر عدم اعتماد معلمان به قول و قرار مسئولان وزارتخانه است و سقوط سرمایه اجتماعی دستگاه در بین نیروی انسانی آن است. در نگاه به طرح، بدون لحاظ زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و به ویژه آموزشی چند مزیت را می‌توان شمرد که از جمله افزایش حقوق فرهنگیان، تثبیت ساماندهی توزیع به موقع ساعات تدریس معلمان و به دنبال آن تثبیت حضور معلمان در مدارس و جلوگیری از حضور معلم در چندین مدرسه است وهم چنین کاهش جابجایی معلمان، ارزشیابی از کل ساعات تدریس از مزایای طرح می‌توان شمرد.

اما شاید عامل اصلی توسل به این طرح کمبود معلم است و عدم پیش بینی و برنامه ریزی درست و عدم بهره گیری از قوانین بالا دستی و ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و مهم‌تر از این نگرش ناصواب وزرای قبلی و برنامه ریزان سازمان برنامه و بودجه فعلی در تأمین معلم از طریق خرید خدمات مانند بسته حمایتی وضعیت بحرانی نیروی انسانی را پدید آورد و ناگزیرمسئولان به طرح معلم تمام وقت متوسل شدند.
 
نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش، تراکم کلاسی و ساعت حق التدریس را افزایش داد
متاسفانه با گذر زمان نسبت به سال‌های گذشته و حاکمیت نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش تراکم کلاسی افزایش یافته و ساعات حق التدریس اعم از شاغلین و غیر شاغلین نیز افزایش داشته است و پس از مدتی نیرو‌های حق التدریس جذب آموزش و پرورش شدند.

حال این که عده‌ای در تقبیح و سرزنش مدیریت قبلی، جذب بی رویه نیروی انسانی و مازاد نیروی انسانی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها کردند و راه افزایش حقوق معلمان را کاهش نیروی انسانی می‌دانستند و با این تفکر متاسفانه جذب دانشجو-معلم در دانشگاه فرهنگیان را نزدیک به صفر رساندند و ناگزیر شدند امسال برای پر کردن کلاس خالی با مجوز مجلس نیروی انسانی بدون طی فرآیند جذب و روانه کلاس خالی کنند و خبر‌ها حاکی از آن است که بعضی از کلاس‌ها هنوز بدون معلم است و متاسفانه این افراد با این نگرش خودشان را کارشناس عالی آموزش و پرورش می‌دانند.

شاید آقایان در وزارتخانه ماموریت راه انداز‌ی شرکت آموزشی برای خرید خدمت آموزشی را دنبال می‌کردند و در دانشگاه فرهنگیان به دنبال همسان سازی دانشگاه با دانشگاه‌های دیگر از قبیل: حذف استخدامی دانشجو _معلم بودند و در این ماموریت متاسفانه موفق هم بودند. این طرح حق التدریس ناخواسته تحمیلی بر نظام آموزشی را رسمی می‌کند و نصاب تدریس آموزشی در آموزش و پرورش را از روز کمی کمتر از ۵ ساعت را به ۶ ساعت در روز افزایش می‌دهد در حالی که این ساعت در آموزش عالی کمی بیش از ۳ ساعت است و طبیعی است که کیفیت آموزشی را کاهش خواهد داد.
 
معلمان در کلاس محصورند و فرصتی برای هویت بخشی به مدرسه ندارند
از سوی دیگر دنیا به دنبال هویت بخشی به مدرسه و فرار از کاهش گرائی مدرسه به کلاس هستند و برای معلم فعالیت‌های خارج از کلاس مانند درس پژوهشی، ارتباط با خانواده، ارتباط با همکاران تعریف می‌کنند ما معلمان را در کلاس محصور می‌کنیم و فرصتی برای هویت بخشی به مدرسه با حضور معلم در محیط کتابخانه، اتاق مشاوره درسی و تصمیم سازی برنامه درسی فراهم نمی‌کنیم.

وقتی بیش از دوماه است که آموزش متوسطه با سرپرستی اداره می‌شود و جناب عمادی علاوه بر ریاست سنجش آموزش وپرورش، سرپرستی این معاونت را به عهده دارد و زیر محترم آموزش و پرورش بین حداقل ۳۰۰ هزارنفر از فرهنگیان دوره متوسط نتوانسته یک فردی را برای معاونت انتخاب کند بدیهی است اینگونه تصمیمات که نگاه اقتصادی برآن حاکم است میدان داری کند تا پس از افزایش تراکم دانش آموزی در کلاس به تراکم ساعات آموزشی معلمان هم نائل شویم و از این پس سازمان امور استخدامی با محاسبه این ساعات جذب تعداد نیروی مورد نیاز از طریق دانشگاه فرهنگیان را تعیین خواهد کرد؛ همانطوری که حق الزحمه حق التدریس به جای حقوق رسمی برای دولت، صرفه اقتصادی دارد افزایش ساعات موظفی به جای جذب نیروی جدید برای سازمان برنامه و بودجه صرفه اقتصادی خواهد داشت تا مسیر کاهش معلم رسمی و افزایش خرید خدمت آموزشی و تجاری سازی آموزشی از طریق خرید خدمات به وسیله شرکت‌های آموزشی پیش بینی شده در زیر نظام تربیت معلم و تامین نیروی انسانی محقق شود.

در این باره پیشنهاد می‌شود؛ مسئولان طرح جذب دانشجو معلم را با ظرفیتی که دانشگاه فرهنگیان دارد افزایش دهند و نظام رتبه بندی به مقصد اجرادر مدرسه برسانند و به صرف لایحه وتوقف آن در هیات دولت دل خوش نکنند.
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: